Būreliai

PATVIRTINTA

Simno gimnazijos direktoriaus 2021-08-31

Įsakymu Nr. V-53

ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJA

2021-2022 M. M. NEFORMALAUS UGDYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr. Būrelio vadovo pavardė v. Programos pavadinimas Val. sk. Koncentrai
1. Mikelionienė J. „Kūrybos erdvės“

 

1 1-4kl.
2. Jurčiukonienė L. „Pirmieji žingsniai informatikos pasaulyje“ 1 1-4  kl.
3. Minevičė E. „Mažoji laboratorija“

 

1 1-4kl.
4. Ardzevičienė D. „Skaičių šalyje“

 

1 1-4  kl.
5. Kučinskienė L. Pažink,  atrask , tyrinėk „Smalsiukai“

 

1 1-4  kl.
6. Petkevičienė G. Jaunučių choras „Spindulėlis 1 1-4 kl.
7. Lenkauskienė J. Dailės būrelis „Spalviukai“ 1 1-4 kl.
8.  Bagdanavičius  J.                                   „Ežio“ futbolo būrelis „Ežio“ futbolo būrelis 1 1-4 kl.
9. Kyguolienė A. Šokių būrelis „mažosios šokėjos“ 1 1-4 kl.

 

10. Kyguolienė A. Ritminių šokių būrelis „Senioritos“

Šiuolaikinio šokio būrelis „Sirenos“

1

1

5-Igkl.

II-IVgkl.

11. Daniulevičienė L. Darbščiųjų rankų 1 5 – Ig kl.
12. Petkevičienė G. Mišrus vokalinis ansamblis 2

 

5-8 kl.
13. Dzeikauskienė V. Kraštotyra 1

1

5 – 8gkl.

III-IVkl.

14. Vineta Dzeikauskienė Lyderių mokykla 2 III- IVgkl.
14. Gudaitienė D. Jaunųjų šaulių būrelis

„Taiklusis šaulys“

   1

1

5-8 kl.

III-IVg kl.

15. Gudaitienė D. Krepšinio būrelis „Oranžinis kamuolys 1 III-IVg kl.
16. Gudaitienė D. Tinklinio būrelis „Kamuolio draugai“ 1 III-IVgkl.
17. Bagdanavičius J. Futbolas 1

1

5-Ig kl.

II-IVgkl.

18. Platūkis D. Kaimo kapela 1

1

5-8 kl.

I-IIgkl. kl.

Direktorės pavaduotoja ugdymui                             Danguolė Grėbliūnienė

 

NEFORMALAUS UGDYMO TVARKARAŠČIAI 2021 I pusm.

NEFORMALAUS UGDYMO TVARKARAŠTIS 2021-2022M.M. II-pusm.