Būreliai

ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJA

2020-2021 M. M. NEFORMALAUS UGDYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

Pradinio ugdymo klasių

Eil.Nr. Būrelio vadovo v. pavardė Būrelio pavadinimas Kaip finansuojama Val. sk. Koncentrai
1. E, Minevičė „Augu su pasaka“ BULFK 1 1–4 kl.
2. D, Ardzevičienė „Darbščiosios rankelės“ BULFK 1 1–4 kl.
3. L. Kučinskienė „Lietuvių liaudies papročiai ir tradicijos“ BULFK 1 1–4 kl.
4. J. Mikelionienė „Kompiuteris – mano draugas“ BULFK 1 1–4 kl.
L.Jurčiukonienė Kūrybinė laboratorija ,, Pažink, atrask,tyrinėk” BULFK 1 1–4 kl.
5. D. Česynienė Robotukai BULFK 1 1–4 kl.
6. G. Petkevičienė  Jaunučių choras „Spindulėlis” BULFK 1 1–4 kl.
7. J. Lenkauskienė Dailės būrelis „Spalviukai“ BULFK 2 1–4 kl.
8. J. Bagdanavičius „Ežio“ futbolo būrelis BULFK 1 1–4 kl.
                                                                              Iš viso: 10  

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasės

Eil.Nr. Būrelio vadovas Būrelio pavadinimas Kaip finansuojama Val. sk. Koncentrai
  5–8 klasės          
1. Juozas Bagdanavičius „Ežio“ futbolo būrelis BULFK 1 5–8 kl.
2. Alma Kyguolienė Ritminių šokių būrelis „Senioritos“ BULFK 1 5–8 kl.
3. Dainius Platūkis Kaimo kapela BULFK 1 5–8 kl.
4. Lina Daniulevičienė Darbščiosios rankos BULFK 1 5–8 kl.
5. Giedrė Petkevičienė Spindulėlis” jaunučių choro būrelis BULFK 1 5–8 kl.
6. Danutė Česynienė „Robotukai “ BULFK 1 5–8 kl.
7. Danutė Gudaitienė Jaunųjų šaulių būrelis

„Taiklusis šaulys“

BULFK 1 5–8 kl.
Iš viso 7 5–8 kl.
I–IV gimn. klasės
1. Loreta Matulevičienė Mokomoji bendrovė „ Sveikuoliai“ BULFK 1 I–II kl.
2. Daiva Seniūnienė Valančiukų  būrelis BULFK 1 I–II kl.
3. Laima Žemaitienė Maironiečiai BULFK 1 I–II kl.
4. Dainius Platūkis Kaimo kapela BULFK 1 I–II kl.
5. Alma Kyguolienė Šiuolaikinio šokio būrelis „Sirenos“ BULFK 1 I–II kl.
                                                                                                    Iš viso     5  
1. Danutė Gudaitienė Krepšinio būrelis „Oranžinis kamuolys“ BULFK 1 III–IV kl.
2. Danutė Gudaitienė Tinklinio būrelis „Kamuolio draugai“ BULFK 1 III–IV kl.
3. Vineta Šveiterytė Kraštotyros būrelis

„Praeities užrašai“

BULFK 1 III–IV kl.
4. Laima Žemaitienė Maltiečiai BULFK 1 III-IV kl.
5. Laima Žemaitienė Maironiečiai BULFK 1 III–IV kl.
6. Danutė Gudaitienė Jaunųjų šaulių būrelis

„Taiklusis šaulys“

BULFK 1 III–IV kl.
                                                                                                   Iš viso  6 III–IV kl.
                                                                                                   Iš viso  18 5–IV gimn. kl.

 

NEFORMALIOJO UGDYMO  TVARKARAŠTIS 2020–2021 m.m. I–II pusmetis