Būreliai

ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJA

2016-2017 M. M. NEFORMALAUS UGDYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Būrelio vadovo pavardė v. Programos pavadinimas Val. sk. Koncentrai
1. V.Kvederavičienė .„Origamis“ 1 1-4  kl.
2. D.Petrikienė Pasakų šalyje 1 1-4 kl.
3. D. Ardzevičienė „Lietuvių liaudies papročiai ir tradicijos“ 1 1-4  kl.
4. L.Kučinskienė Etnokultūra 1 1-4  kl.
5. E. Minevičė „Kelionė su pasaka“ 1 1-4  kl.
6. J.Mikelionienė Lietuvių tautosaka 1 1-4  kl.
7. L.Jurčiukonienė Etnokultūra 1 1-4  kl.
8. Belickienė Z. Tautiniai šokiai 1

1

1

1-4 kl.

5 – Ig kl.

II- IVg. kl.

9. Daniulevičienė L. Darbščiųjų rankų 2 5 – Ig kl.
10. Petkevičienė G. Choras (Jaunučių) 2 I – IVg kl.
11. Petkevičienė G. Berniukų ansamblis 1

1

1-4 kl.

5 – Ig kl.

12. Matulevičienė L. Kraštotyra 1 5 – Igkl.
13. Lenkauskienė J. Dailės ir grafikos 1 5- Ig kl.
14. Gudaitienė D. Jaunųjų šaulių 1

2

5 – Ig kl.

II-IVgkl.

15. Gudaitienė D. Tinklinis(mergaitės) 1 5 – Ig kl.
16. Gudaitienė D. Krėpšinis (mergaitės) 1

1

5-Ig

II- IVg kl.

17. Bagdanavičius J. Futbolas 1

1

5-Ig kl.

II-IVg kl.

18. Kyguolienė A. Ritminiai šokiai 4

2

2

1-4 kl.

5-Ig kl.

I-IVg kl.

19. Platūkis D. Kaimo kapela 1

1

5-Ig kl.

II-IVgkl. kl.

20. Žemaitienė L. Maltiečiai 1 II-IIkl.
21. Žemaitienė L. Meninio skaitymo 1 II-IVkl.
22. Žemaitienė L. Maironiečiai 2 II-IVgkl.

 

Valandos neformaliam ugdymui  iš mokyklos nuožiūra – m.n.

Būrelio vadovo pavardė v.

Būrelio pavadinimas

Val. sk. Koncentrai
D.Gudaitienė Trečia kūno kultūra 1 5-Ig kl.
J.Bagdanavičius Trečia kūno kultūra 1 5-Ig kl.