Būreliai

 

PATVIRTINTA

Alytaus r. Simno gimnazijos direktoriaus

2023 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. V-125

 

ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJA

2023-2024 M. M. NEFORMALAUS UGDYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr. Būrelio vadovo vardas, pavardė Programos pavadinimas Val. sk. Koncentrai
1. Asta Tamulynienė „Kūrybos erdvės“ 1 1-4 kl.
2. Gediminas Kanapickas Programavimo būrelis „Robotika“ 2 1-4 kl.
3. Eglė Minevičė Anglų kalbos būrelis 1 1-4 kl.
4. Eglė Minevičė Projektas „Microsoft Showcase School“ 1 1-4 kl.
5. Rūta Symchych Dailės būrelis 1 1-4 kl.
6. Jurgita Lenkauskienė Dailės būrelis „Spalviukai“ 1 1-4 kl.
7. Juozas Bagdanavičius „Ežio“ futbolo būrelis 1 1-4 kl.
8. Alma Kyguolienė Šokių būrelis „Mažosios šokėjos“ 2 1-4 kl.
9. Alma Kyguolienė Ritminių šokių būrelis „Senjoritos“

Šiuolaikinio šokio būrelis „Sirenos“

1 5–8 kl.
10. Juozas Bagdanavičius „Ežio“ futbolo būrelis 1 5–8 kl.
11. Alma Kyguolienė Ritminių šokių būrelis „Senjoritos“ 1 5–8 kl.
12. Dainius Platūkis Kaimo kapela 1 5–8 kl.
13. Jurgita Lenkauskienė Dailės būrelis 1 5–8 kl.
14. Asta Dievižienė Žurnalistų būrelis 1 5–8 kl.
15. Danutė Gudaitienė Jaunųjų šaulių būrelis 1 5–8 kl.
16. Romas Vilčinskas Kraštotyros būrelis „Praeities užrašai“ 1 5-8kl.
17. Rūta Symchych DofE projektas 1 I–II kl.
18. Romas Vilčinskas Kraštotyros būrelis „Praeities užrašai“ 1 I–II kl.
19. Dainius Platūkis Kaimo kapela 1 I–II kl.
20. Alma Kyguolienė Šiuolaikinio šokio būrelis „Sirenos“ 1 I–II kl.
21. Danutė Gudaitienė Krepšinio būrelis „Oranžinis kamuolys“ 1 III–IV kl.
22. Danutė Gudaitienė Tinklinio būrelis „Kamuolio draugai“ 1 III–IV kl.
23. Asta Dievižienė „Lyderystės link“ 2 III-IV kl.
24. Danutė Gudaitienė Jaunųjų šaulių būrelis „Taiklusis šaulys“ 1 III–IV kl.
Iš viso: 27
Liko: 1

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                             Danguolė Grėbliūnienė

 

NEFORMALAUS UGDYMO TVARKARAŠČIAI 2023-2024 I pusm.

NEFORMALAUS UGDYMO TVARKARAŠČIAI 2023-2024 II pusm.