Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ( Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).  Alytaus r. Simno gimnazija dalyvauja projekto 1.3. veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“. Aptariant projektą, buvo nuspręsta, kad daugiausia pagalbos mokiniams reikėtų mokantis įprasminti mokymąsi, siekiant pažangos, skatinti grįžtamąjį ryšį.

Taigi, subūrėme savanorių grupę ir savo veiklą pradėjome nuo pažinties su konsultante Jūrate: aptarėme problemą, numatėme uždavinius. Dirbome pagal parengtą planą. Keturi mokytojai dalyvavo SEU mokymuose. Vyko 5 įsitraukusio mokymo matmenų knygos pristatymas mokytojams. Vykdomi pedagogų komandos susitikimai. Po tyrėjų rekomendacijų papildėme planą, kur numatėme, kad kiekvienas mokytojas išsikels sau uždavinį, kaip jį įgyvendins SEU projekte dalyvaujančiose klasėse (rekomenduojama mokytojams susipažinti su SEU įrankiais). Mokytojai vedė atviras pamokas.

Dalyvaudami projekte mokiniai atliko veiklas, kuriose buvo  ugdomos socialinės, emocinės kompetencijos: susipažino su emocijos sąvoka, „Emometru“, pagrindinėmis 48 emocijomis. Jie stebėjo skaidres ir, remdamiesi „Emometru“, nusakė žmonių patiriamas emocijas. Mokiniai liejo spalvų dėmes ant lapų, piešė savo patiriamas emocijas ant akmenėlių ir jas įvardijo. Pasižiūrėję filmo „Išvirkščias pasaulis“ ištrauką, vardijo patirtas emocines būsenas. Vaikai mokėsi būti čia ir dabar per dėmesingą įsisąmoninimą. Visi drauge atliko emocijų paleidimo-kvėpavimo pratimus, rašė refleksijos dienoraštį, vykdė tylos praktiką, dalyvavo meno terapijoje. Mokiniai mokėsi reflektuoti pagal pasirinktas saldainių popierėlių spalvas ir „Emometrą“. Klasės veiklų metu įgytas žinias ir gautus praktinius patarimus nutarė taikyti namuose – kasdieniniame gyvenime.

Tikėtina, kad, taikydami numatytas veiklas, mokiniai gebės geriau pažinti save ir kitus, mokysis vertinti savo galimybes, patirs mažiau jaudulio ir daugiau teigiamų emocijų, o tuomet kils mokymosi pažangos rodikliai.

 

  • Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai mokinių žemiems pasiekimams

https://www.simnogimnazija.lt/wp-content/uploads/2022/11/modelis_2022_10_20_viesinimui.pdf

  • Pedagogų ir mokyklų vadovš požiūris į ugdymo organizavimo priemonių, didinančių mokymosi sunkumų turinčių mokinių motyvaciją ir pažangą, paveikumą

Pedagogu-ir-mokyklu-vadovu-poziuris-i-ugdymo-organizavimo-priemoniu-paveikuma-20221014