Gerbiami rėmėjai,

nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą gimnazijai, kurią Jūs suteikėte, pervesdami (1–2 proc.) pajamų mokesčio į mūsų gimnazijos paramos fondą 2019 metais.  Ši finansinė parama yra didelė paspirtis gerinant vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinant bazinės mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus materialinę bazę. 2019 m. buvo pervesta 668,37 Eur, už kuriuos įsigijome roletus langams mokyklos priestate.

Atėjo metas, kai turime nuspręsti, kam panaudosime 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio 2020 metais. Tikimės Jūsų  paramos ir pagalbos.

Dėkojame už Jūsų geranoriškumą ir bendruomenės interesų supratimą!

A Č I Ū !

Rekvizitai 2% paramai

Paramos gavėjo identifikacijos nr. (kodas): 290244230
Paramos gavėjo pavadinimas: Alytaus r. Simno gimnazija
Buveinė: Vytauto g. 83, Simnas 64305, Alytaus r.

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti gimnazijai, reikia užpildyti specialų formos FR0512   prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais: 

PIRMAS BŪDAS. Prašymo formą galima užpildyti VMI (Pulko g.14, Alytus) arba galima atsisiųsti FR0512  (pdf formatas) (mxfd formatas 

KAIP UŽPILDYTI PARAMOS FORMĄ INTERNETU?

  1. Prisijunkite prie savo EDS sistemos. Tai galite padaryti per www.vmi.lt arba savo asmeninę banko paskyrą;
  2. Spauskite „Pateikti dokumentą“ > „Pildyti dokumentą“ > prie „Formos kodas“ įrašykite šį kodą: FR0512. Pasirinkite šią formą pildymui;
  3. Užpildykite savo asmeninę informaciją 1, 2, 3v, 3p, 4.
    5 laukelyje įrašykite pildymo metus. Mokestinio laikotarpio punkte įrašykite praeitus mokestinio laikotarpio metus – 2019;
  4. Į E5 laukelį įrašykite, kiek metų norite skirti paramą Alytaus r. Simno gimnazijai. Tai galite daryti iki 2022. Jei visus metus norite remti Alytaus r. Simno gimnaziją, į laukelį įrašykite 2022, jei trumpiau, tai bet koks laikotarpis –2020, 2021, 2022 (pažymėta oranžine spalva);
  5. Pažymėkite 6S laukelį. E1 Gavėjo tipas, pasirinkite laukelį – 2. E2 laukelyje įrašykite paramos gavėjo kodą: 290244230. E3 laukelyje įrašykite paramos gavėjo pavadinimą Alytaus r. Simno gimnazija;
  6. E4 laukelyje įrašykite skiriamą pajamų mokesčių dalį 2%. Jei norite skirti paramą keliems paramos gavėjams, ją galite išskaidyti 1.5%, 1% ar 0.5% (pažymėta oranžine spalva);
  7. Spauskite mygtuką viršuje „Pateikti”.