VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2016 m. 3

ketvirtis

2016 m. 1

ketvirtis

1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 1083,32 1156,79
2 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 520,08 586,62
3 Direktorius 1,00 1361,98 1415,67
4 Kiemsargis 1,00 363,51 361,48
5 Logopedas 1,00 465,94 504,13
6 Mokytojas 49,00 489,14 556,57
7 Pailgintos dienos grupės auklėtojas 0,50 261,78 283,7
8 Pastatų priežiūros darbininkas 1,00 365,51 361,48
9 Sekretorė 1,00 367,26 476,63
10 Socialinis pedagogas 1,00 659,09 712,72
11 Vairuotojas 4,00 409,41 386,86
12 Valytoja 8,00 364,82 361,59

Vyr. buhalterė                                      Alma Misevičiūtė