Simno gimnazijoje įsikūręs Daugų meno mokyklos filialas. Čia mokiniai gali gilinti savo žinias muzikos srityje. Baigus šią mokyklą išduodamas muzikos mokyklos baigimo pažymėjimas.
Filiale yra šios specialybės: akordeono, fortepijono.
Šalia specialybinių dalykų mokiniai mokosi muzikos literatūros ir solfedžio pagrindus.
Mokymosi trukmė 7 metai.
Šiuo metu mokosi 30 mokinių ir dirba 6 pedagogai.
Tel. 869968252