Simno gimnazijoje įsikūręs Daugų meno mokyklos filialas. Čia mokiniai gali gilinti savo žinias muzikos srityje. Baigus šią mokyklą išduodamas muzikos mokyklos baigimo pažymėjimas.
Filiale yra šios specialybės: akordeono, fortepijono, kanklių, trimito.
Šalia specialybinių dalykų mokiniai mokosi muzikos literatūros ir solfedžio pagrindus.
Mokymosi trukmė 7 metai.
Šiuo metu mokosi 29 mokiniai ir dirba 4 pedagogai.
Tel. 869968252