Mokyklos herbas

Mokyklos daina

Muzika R. Stankevičiaus
Žodžiai R. Karčiauskienės ir G. Petkevičienės

Paukštis tiesia sparnus kilti,
Vėjas draiko lapus kaštonų.
Mes su gėlėm iš ryto pievų,
Skubėsim sutikt rugsėjų.

Suskaičiuokim kaštonų lapus,
Sušukim gražiausius žodžius.
Apkabinkim mokyklą kartu,
Čia gyvename ilgus metus.

Skrendam kylančion saulėn jaunystės,
Mums keliai visi atviri.
Subrandintom mintim mėnesienų žvaigždynuos,
Sakalais leiskime skrist.

Išsprūdus iš motinos rūpestingų delnų,
Gimnazija savo glėbin pasikvies.
Apkabins ir augins, tikslo siekti linkės,
Ir kaip paukščiams pakilti padės.