ERASMUS+ PROJEKTAS

STOP CLIMATE CHANGE-TOGETHER EUROPE ACHIEVES MORE

2018-1-HR01-KA229- 047516_2

Visi esame pajutę neigiamą klimato kaitos poveikį: karščio bangas, ekstremalius gamtos pokyčius. Klimato kaita yra ir bus viena iš svarbiausių problemų pasaulyje, todėl Jungtinės Tautos ir kitos organizacijos, pasaulio lyderiai nori spręsti šią problemą – pastoviai, laipsniškai mažinti klimato kaitos poveikį aplinkai.

Dalyvaudamos šiame projekte, skirtingų Europos šalių mokyklų komandos, dirbdamos kartu, taip pat ieško būdų, kaip sušvelninti klimato kaitos poveikį – mokiniai mokosi būti atsakingi, ruošiasi dar nežinomoms klimato sąlygoms ateityje. Kroatijos (Osnowna škola Bartola Kašica), Italijos(Instituto Comprensivo Sant‘Elia a Pianisi), Lenkijos (Szkola PodstawowaNr. 12), Nyderlandų (Bisschoppelijk Collegge Brokhin), Graikijos (1st Gymnasium of Cholargos) ir Lietuvos (Alytaus r. Simno gimnazija) mokytojai, dirbdami ne tik su mokiniais, bet ir bendradarbiaudami su jų šeimomis, stebės oro pasikeitimus, dalyvaus aplinkos išsaugojimo akcijose, skatins vietinės bendruomenės ekologinį sąmoningumą.

PROJEKTO UŽDAVINIAI

Projekto metu sieksime, kad mokiniai:

 • Bendraudami su įvairių Europos šalių mokiniais, vaidindami vaidinimus, dalyvaudami anglų kalbos pamokose apie klimato kaitą patobulintų anglų kalbos įgūdžius.
 • Kurdami pateiktis, trumpus video reportažus išmoktų nusiųsti juos partneriams ir įkelti į socialinius tinklalapius, patobulintų informacinių technologijų įgūdžius.
 • Dalyvaudami bendruomenės aplinkos akcijose ugdytųsi sąmoningą pilietiškumą, gilintų žinias apie kitų šalių aplinkos problemas, kultūrą ir tradicijas.
 • Tobulintų darbo komandoje, kritinio mąstymo ir kūrybiškumo įgūdžius.
 • Sužinotų apie klimato kaitos sukeltas ligas, jų poveikį žmogaus sveikatai.
 • Tyrinėtų invazinius augalus ir gyvūnus.
 • Sužinotų apie nykstančių augalų ir gyvūnų rūšis.
 • Dalyvautų labdaringoje veikloje, rinktų pinigus nuo gamtos stichijų nukentėjusiems gyventojams.

TIKĖTINI REZULTATAI

 • Projekto medžiaga bus apibendrinta dviejose elektroninėse knygose: vienoje – apie dalyvaujančias mokyklas ir projekto veiklą, o kitoje – visose šalyse vestų pamokų planai, paruošti projekto metu.
 • E-knygos turės atvirą prieigą, todėl visi mokytojai galės naudotis medžiaga, pasikeisti ir pasidalinti patirtimi.
 • Tikimės, kad mokiniai ir jų šeimos pakeis savo gyvenimo būdą ir, naudodami projekto metu įgytas žinias, patarimus, patirtį stengsis sušvelninti klimato kaitos poveikį.
 • Mokinai susipažins su bendraamžiais iš kitų Europos šalių, pažins jų šalies kultūrą, ekologines problemas, panašumus bei skirtumus.
 • Mokytojai išmoks įgyvendinti projektine veikla pagrįstą mokymą savo darbe. Projektu pagrįstas mokymas leis mokiniams išmokti mokytis, spręsti realaus gyvenimo problemas ir pasiekti geresnių rezultatų mokykloje.
 • Mokiniai, dalyvaudami aplinkos išsaugojimo akcijose, vykdydami labdaringą veiklą mokykloje ir bendruomenėje, padės nuo gamtos stichijų nukentėjusiems žmonėms ir taps labiau socialiai atsakingesni.

Elektroninė knyga apie dalyvaujančias mokyklas ir projekto veiklą

Elektroninė knyga. Pamokų planai apie klimato kaitą

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Mokinių ir mokytojų mintys apie projekto svarbąPROJEKTO VEIKLOS

Logotipo konkursas

Rugsėjo mėnesį buvo paskelbtas projekto logotipo konkursas. Visi gimnazijos mokiniai turėjo galimybę dalyvauti šiame konkurse. Dailės mokytoja Daina Kundrotienė paaiškino esminius logotipų bruožus ir mokė juos kurti. Spalio mėnesį buvo organizuota mokinių pieštų logotipų  paroda ir išrinkti 3 geriausi darbai -Miglės Zailskaitės Iag,  Kamilės Mocevičiūtės 5a ir Deivido Zmejausko Iag kurti logotipai. Šie darbai buvo pristatyti pirmajame projekto susitikime Graikijoje.  Miglės Zailskaitės piešinys  buvo pripažintas geriausiu ir išrinktas  viso projekto logotipu.

Logotipo konkursas


Gimnazistai prisijungė prie Pasaulinės švarinimosi akcijos

Spalio 10 d. tarptautinio Erasmus+ mokyklų partnerystės projekto „Stop Climate Change. Together Europe Achieves More“ (Sustabdykime klimato kaitą. Kartu Europa pasieks daugiau“) komandos nariai prisijunė prie pasaulinės pilietinės akcijos ,,World Cleanup Day (Pasaulinė švarinimosi diena)“ sutvarkydami vieną iš Metelių regioninio parko miško teritorijų. Mokiniai kruopščiai rinko įvairias šiukšles: plastikinius butelius, maišelius, skardines, popierius, buitines atliekas. Bene įspūdingiausias radinys buvo  –  odinė sofa.
Mokiniai džiaugėsi atlikę prasmingą darbą – prisidėję prie Metelių regioninio parko gamtos ir vertybių išsaugojimo.

Pasaulinė švarinimosi akcija

Projekto koordinatorė Rasa Ručienė


Tarptautinio Erasmus+ projekto „Stabdykime klimato kaitą“ pristatymas Simno gimnazijos bendruomenei

Spalio 18 dieną gimnazijos bendruomenei buvo pristatytas tarptautinis Erasmus+ projektas „Stabdykime klimato kaitą“, kurio trukmė- 2018-2020m. Projekto koordinatorė, anglų k. mokytoja Rasa Ručienė pristatė šio projekto tikslą ir veiklas, kuriomis bus siekiama kartu su mokyklomis iš skirtingų Europos vietovių – Kroatijos, Italijos, Lenkijos, Nyderlandų, Graikijos – ieškoti būdų, kaip sušvelninti klimato kaitos poveikį. Geografijos mokytojas Gediminas Kanapickas pristatė klimato kaitos situaciją Lietuvoje, o biologijos mokytoja Rima Pavolienė priminė visiems, ką mūsų gimnazijos mokiniai jau yra nuveikę dėl gamtos išteklių tausojimo. 7a klasės mokiniai dalijosi savo įspūdžiais apie dalyvavimą pasaulinėje švarinimosi akcijoje Metelių regioninio parke.
Tikimasi, kad   mokiniai, bendraudami su kitų Europos šalių mokiniais ir kartu dalyvaudami įvairiose projekto veiklose, daugiau sužinos apie klimato kaitos priežastis ir pasekmes, pažins kitų šalių kultūrą ir tradicijas, patobulins anglų kalbos įgūdžius, stengsis keisti  gyvenimo būdą, vietinės bendruomenės ekologinį sąmoningumą, ugdysis pilietiškumą.

SCC projekto pristatymas


 Pirmasis projekto susitikimas Graikijoje

Spalio 22- 26 dienomis Graikijoje, Cholargo gimnazijoje Nr.1,  įvyko pirmasis šalių-partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo mūsų gimnazijos 8a klasės mokiniai: Jovita Kverderavičiūtė, Laura Kisieliūtė, Gintarė Giniūnaitė, Audrius Kričena ir Augis Žilionis,  lydimi anglų kalbos mokytojos Rasos Ručienės, biologijos mokytojos Rimos Pavolienės ir geografijos mokytojo Gedimino Kanapicko. Šio susitikimo- pirmos pažinties metu- šalių atstovai pristatė savo pirmuosius darbus, idėjas,  aptarė projekto įgyvendinimo planą, išsirinko projekto logotipą, kurį sukūrė  mūsų gimnazijos Iag klasės mokinė Miglė Zailskaitė, klausėsi paskaitų apie  klimato kaitą Pikermio atsinaujinančių šaltinių centre, Atėnų atmosferinės fizikos  ir klimatologijos akademijoje  susipažino su profesoriumi, Nobelio premijos laureatu Christos Zerefosu, kuris pasidalijo savo   įžvalgomis dėl klimato kaitos grėsmių ir neatidėliotinų veiksmų. Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Rasa Ručienė pravedė pamoką „Klimato kaita ir būdai, kaip sušvelninti jo poveikį“, Graikijos ir Kroatijos šalių mokiniai pristatė  bendrą darbą – spektaklį „The world is sick“ („Pasaulis serga“), dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po Vravronos pelkę, kur susipažino su  augmenija, paukščių įvairove. Pelkės teritorijoje draudžiama šiukšlinti, medžioti, žvejoti, naudoti trąšas, pesticidus, ribojamas transportas tam, kad būtų išsaugotos nykstančių paukščių rūšys, augmenija.
Projekto dalyviai aplankė  Graikijos kultūros paminklus: Atėnų Akropolį, Paseidono šventyklą, Akropolio ir Maratono muziejus, Maratono užtvanką, kuri yra viena svarbiausių Graikijos vandens šaltinių.  Gyvendami graikų šeimose mokiniai patobulino anglų k. įgūdžius bei geriau pažino šios šalies gyvenimo būdą, papročius.

Projekto koordinatorė anglų k. mokytoja Rasa Ručienė


Kalėdinė labdaros mugė

Gruodžio 14d. Simno kultūros namuose įvyko Simno gimnazijos Erasmus+projekto ,,Stabdykime klimato kaitą“ komandos organizuota kalėdinė labdaros mugė ,,Suteikime daiktams antrą gyvenimą“. Mokiniai, mokytojai į mugę  atnešė jiems jau nebereikalingų, tačiau tinkamų naudoti daiktų, kuriuos pirkėjai galėjo  įsigyti už  prieinamą, simbolinę kainą.  Šiuo renginiu buvo siekta atkreipti vietinės bendruomenės dėmesį į saikingą vartojimą, o surinktos lėšos skirtos Lietuvos Raudonajam Kryžiui.


Antrasis Erasmus+ projekto susitikimas Kroatijoje

Kovo 17–23 dienomis Simno gimnazijos 7 klasės  mokinai: Gustas Urbanavičius, Nedas Balkūnas, Augustė Vasiljevaitė, Austėja Klimauskaitė, Skaistė Rameikaitė, lydimi mokytojų Rasos Ručienės ir Ingos Stankevičienės, dalyvavo antrajame Erasmus + projekto „Stop Climate Change-Together Europe Achieves More“ susitikime Kroatijos miesto Vinkovcų Bartolo Kašico pagrindinėje mokykloje. Susitikimo pradžioje vykusios pamokos apie klimato kaitą, vedamos mokytojų iš Italijos, Nyderlandų, Graikijos, Lenkijos, Kroatijos ir Lietuvos, nuteikė darbingai susitikimo savaitei. Lankydamiesi rezervate „Kapočki Rit“, prie Bosuto upės, Vinkovcų ežero mokiniai sužinojo apie Kroatijos nykstančius ir invazinius augalus bei gyvūnus, domėjosi technologijomis, kurių pagalba būtų galima tausoti, perdirbti ar kitaip panaudoti gamtos išteklius. Dar mokiniai lankėsi medžio apdirbimo įmonėje „Spačva“, pamokoje apie kompiuterizuotą, ekonomišką vandens ir trąšų panaudojimą augalų priežiūrai. Ruošdami vaidinimą „Pačiame Sąvartyne“, kuriuo buvo norima atskleisti rūšiavimo svarbą, projekto dalyviai tobulino komandinio darbo, viešo kalbėjimo įgūdžius. Taip pat  organizavo mugę Vinkovcų miesto aikštėje ir surinktas lėšas paaukojo Raudonojo Kryžiaus organizacijai, kad paremtų nuo klimato kaitos stichijų nukentėjusius žmones. Gyvendami šeimose, lankydamiesi mokykloje ir edukacinėse ekskursijose Vukovare, Iloke, Osijeke, dalyviai daug sužinojo apie Kroatijos istoriją, kultūrą, gyvenimo būdą. Šilti santykiai tarp dalyvių skatino bendrauti, tobulinti anglų kalbos įgūdžius.

         


Paminėjome tarptautinę Meterologijos dieną

Kovo 23 dieną Simno gimnazijos  6–8 kl. ir II ag mokiniai, lydimi geografijos mokytojo Gedimino Kanapicko, vykdydami Erasmus+ projekto „Stop Climate Change-Together Europe Achieves More“ veiklas, įdomiai paminėjo tarptautinę Meteorologijos dieną. Jie buvo išvykę į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybą, kur plačiau sužinojo apie klimato kaitos reiškinius, jų priežastis ir pasekmes, apžiūrėjo meteorologinių prietaisų ekspoziciją. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vedėja Vida Ralienė supažindino mokinius su orų prognozių sudarymo subtilybėmis bei įranga, kuri naudojama prognozuojant orus. Išvyka buvo ne tik įdomi, bet ir puiki praktinė pamoka, nes mokiniai iš „pirmų lūpų“ sužinojo, kokių orų laukti ateinančią savaitę.

        


Erasmus+ projekto susitikimas Nyderlanduose

Simno gimnazijos mokiniai: Aistė Buinickaitė, Ada Taresevičiūtė, Miglė Zailskaitė ir Arnas Ručys, lydimi mokytojų Vitos Jatkauskienės, Rasos Ručienės ir Irenos Tarasevičienės, dalyvavo trečiajame Erasmus+ projekto „Stop Climate Change-Together Europe Achieves More“ susitikime, kuris vyko Nyderlandų miesto Rurmondo BC Broukhin mokykloje. Susitikimo metu aptarėme projekto veiklų rezultatus, numatėme tobulintinas sritis. Mokiniai dalyvavo pamokose apie klimato kaitą, pasaulinį atšilimą, Nyderlandų sostinę Amsterdamą. Gimnazistės Miglė ir Ada vaidino inscenizacijoje „Vanduo visų“.

Nyderlandai yra šalis, iš kurios galima daug ko pasimokyti apie klimato kaitos poveikio gamtai mažinimą: naudojimąsi dviračiais vietoj automobilių, šiukšlių rūšiavimą, plastikinių maišelių ribojimą buityje, atsinaujinančius energijos šaltinius – saulės kolektorius, vandens išteklių taupymą ir valymą. Susitikimo metu sužinojome, kaip reguliuojamas vandens lygis Rurmonde, lankėmės vandens nuotekų valymo įmonėje, keliavome į Delta parką, kur išgirdome apie potvynių įtaką ir pasekmes Nyderlandų valstybės gamtai, apie užtvankų naudą ir kt.

Gyvendami šeimose, lankydamiesi mokykloje ir dalyvaudami edukacinėse išvykose Rurmonde, Amsterdame, dalyviai plačiau susipažino su Nyderlandų kultūra, žmonių gyvenimo būdu. Šilti santykiai tarp dalyvių skatino bendrauti, tobulinti anglų kalbos įgūdžius. Mokiniai pastebėjo, kad, apsilankę šioje šalyje, grįžę namo jie norėtų keisti gyvenimo įpročius.

      

 

 

 

 

 

 

 

 


Ketvirtas projekto susitikimas Lenkijoje

Spalio 6-12 dienomis Simno gimnazijos mokiniai: Marita Jančiukaitė, Ada Tarasevičiūtė, Evaldas Vasiljevas, Arnas Ručys ir Germantas Rutkauskas, lydimi mokytojų Rasos Ručienės ir Danguolės Kavaliauskienės, lankėsi Lenkijoje, Gdynės dvyliktoje pagrindinėje mokykloje: kartu su atstovais iš Kroatijos, Graikijos, Nyderlandų ir Italijos dalyvavo ketvirtajame „Erasmus + projekto „Stabdykite klimato pokyčius – kartu Europa daugiau pasiekia“ susitikime.

   

       

Pirmąją dieną, susipažinę su Gdynės mokyklos bendruomene ir projekto koordinatorėmis – mokytoja Justyna Wrześniowska-Choszcz ir direktore Dorota Skulska-Wittbrodt – kieme sodinome atminimo medelius. Susitikimo programoje buvo numatyta daug įvairių veiklų, susijusių su klimato kaita ir aplinkos apsauga. Viena iš jų – susitikimas su Gdynės miesto tarybos pirmininke Joanna Zielińska ir tarybos nariu Lechosław Dzierżak, kuris vyko Rotušėje. Administracijos atstovai, pasakodami apie mieste vykdomą ekologinę veiklą, pabrėžė, kad gyventojai raginami naudotis viešuoju transportu – moderniais, mažiau orą teršiančiais autobusais, troleibusais bei dviračiais, sistema MEVO.

Antrąją dieną lankėmės Marszewo botanikos sode, kur klausėme paskaitą apie apylinkių paukščių gyvenimo ir migracijos pokyčius, susijusius su klimato kaita. Dalyvavome interaktyviame žaidime miške, o paskui smagiai bendravome kepdami dešreles. Aplankėme ir Gdanską, svarbų viduramžių uostą, kuris buvo beveik visiškai sugriautas Antrojo pasaulinio karo metais. Šis miestas mus sužavėjo ypatinga architektūra, o Sopotas – pasivaikščiojimu didele medine prieplauka, kurią dažnai sunaikina stiprios liūtys.

        

Trečią dieną vyko mokyklų koordinatorių pasitarimas, paskui dalyvavome spektaklyje „Save the Loft Trees“, aplankėme įspūdingą eksperimentų muziejų, kur apžiūrėjome miesto, „išmetančio“ labai mažai anglies dioksido, modelį.      

Ketvirtadienį mokiniai dalyvavo anglų kalbos pamokose apie klimato kaitą. Vieną iš jų, apie cunamių susidarymą dėl klimato kaitos, vedė mokytoja Rasa Ručienė. Paskui aplankėme Gdynės akvariumą, kur ne tik susipažinome su Baltijos jūros ypatybėmis ir gyvaisiais organizmais, bet ir per mikroskopus stebėjome žuvų rūšių skirtumus.

   

Paskutinė diena buvo „skirta“ Helo pusiasaliui, kuris yra aukščiausia šiaurinė Lenkijos vieta. Pučiant žvarbiam vėjui lankėmės ruonių centre: stebėjome ruonių pasirodymą, vilkėdami specialius drabužius žvejojome tinklais, pasivaikščiojome po apylinkes, kurios vasarą „virsta“ populiariu laisvalaikio kurortu.

   

Namo grįžome patenkinti ne tik „turtinga“ susitikimo programa, bet ir prasmingu bendravimu su partneriais iš įvairių Europos šalių. Džiaugiamės ne tik tuo, kad patyrėme naujų įspūdžių, parsivežėme malonių prisiminimų, bet ir naujomis žiniomis apie klimato pokyčius.

Anglų kalbos mokytoja Rasa Ručienė


Kalėdinė popietė „TikoTiks“ centre

Simno gimnazijos 3a, 5a ir 8a klasių mokiniai – Erasmus+ projekto „Stop Climate Change – Together Europe Achieves More“ grupė – gruodžio 13dieną dalyvavo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro „TikoTiks“ organizuotoje popietėje, kur papuošė kalėdines eglutes pačių gamintomis dekoracijomis iš panaudotų, nereikalingų daiktų. Renginyje buvo apdovanoti Kalėdinių dekoracijų konkurso „Sužibėk“ nugalėtojai. Už sukurtas dekoracijas mūsų gimnazijos atstovai taip pat buvo apdovanoti saldžiais prizais – meduolinėmis eglutėmis, o 3a klasės mokinių darbeliai pelnė „Publikos numylėtinių“ titulą. Puikiai praleidome laiką su Kalėdų seneliu, pasisėmėme kūrybinių idėjų, o svarbiausiai – suvokėme: turime stengtis kuo mažiau vartoti, jau turimiems daiktams suteikdami „antrą gyvenimą“!

Anglų k. mokytoja Rasa Ručienė

             


Edukacinė išvyka į aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio ugdymo centrą Tiko Tiks

Vasario 26 dieną Simno gimnazijos 5-8 klasių mokiniai vyko į aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio ugdymo centrą Tiko Tiks. Vos tik įvažiavus į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą (ARATC) mus pasitiko aplinkosauginio ugdymo specialistė Vaida Undzėnienė. Apsivilkę ryškias ir spalvotas liemenes  pradėjome susipažinimą su atliekų tvarkymo ypatumais. Pamatėme, kaip tvarkomos atliekos, sužinojome, kad bendrovė, vienintelė Lietuvoje,  įdiegė ir nuo 2018 m. spalio mėnesio pradėjo vykdyti atskirą rūšiuojamąjį maisto/virtuvės atliekų surinkimą ne tik iš Alytaus regiono miestų individualių namų gyventojų, bet ir iš biudžetinių savivaldybių įstaigų, kitų įmonių. Bendrovė, pirmoji iš visų Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų, 2018 m. pradėjo vystyti atliekų pakartotinio naudojimo ir paruošimo pakartotinai naudoti veiklas. Didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse pastatyti paviljonai, kuriuose priimami ir laikomi atliekomis tapę daiktai.
Susipažinus su atliekų tvarkymo ypatumais, aplinkosauginio ugdymo specialistė Vaida Undzėnienė Tiko Tiks centre mums parodė žmonių paliktus daiktus, kurie čia prikeliami antram gyvenimui.
Teisingai atsakę į klausimus apie atliekų tvarkymą, mokiniai gavo dovanėlių, pagamintų  iš pakartotinai panaudoto popieriaus. Aplinkosauginio ugdymo specialistė  paragino  mokinius dalyvauti aplinkosauginiame paveikslų konkurse „Išgirsk žemės balsą“.

Geografijos mokytoja Rasa Babarskienė

             


Klimato pokyčiai Simno miestelyje

Turimos mokykloje įrangos pagalba kiekvieną dieną turime galimybes fiksuoti klimato rodiklius: temperatūrą, kritulių kiekį, slėgį, drėgnumą, vėjo kryptis ir greitį. Pagrindiniai klimato rodikliai yra stebimi ir fiksuojami nuo 2018 metų, todėl jau galime palyginti ir pamatyti tam tikrus pokyčius.

Klimato kaita per paskutiniuosius dvejus metus Simne labai stipriai jaučiama. Vidutinė 2018 metų temperatūra buvo 8,5 °C, 2019 metais jau siekė 10,7 °C. Simne ypač šiltėja žiemos. 2019 metais vidutinė gruodžio ir vasario mėnesių temperatūra buvo teigiama, atitinkamai 2,9°C ir 2,1°C. 2020 metais teigiama temperatūra užfiksuota ir sausio mėnesį 2,3°C. Standartinė temperatūros norma yra 7°C, taigi Simne vidutinė metinė temperatūra jau 2-3°C yra aukštesnė.

Standartinė kritulių norma Simne yra 650 mm per metus. Per 2018 metus iškrito 450 mm, o 2019 metais tik 274 mm per metus. Taigi 2019 buvo ypač sausi:  balandžio mėnesį kritulių kiekis buvo 0 mm, liepą ir rugpjūtį, atitinkamai 2,2 mm ir 2,6 mm. Tokio mažo kritulių kiekio pasekmes  ir jaučiame, ir matome:  nusekę ežerai, upės, gruntinis vanduo jau nepripildo šulinių.

Klimato pokyčiai Lietuvoje

   


Paminėjome Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną

Minėdami birželio 5-ąją, Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, kurios tikslas – skatinti žmones saugoti aplinką, Simno gimnazijos Erasmus+ projekto „Stabdykime klimato kaitą“ dalyviai, mokiniai ir mokytojai, vyko į nuostabų gamtos kampelį – Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje esančios Buktos girininkijos gamtinį pažintinį taką.

Atvykome čia ne tik pasivaikščioti, pasigrožėti pažintiniu taku, bet ir vykdyti projekto veiklas: susipažinti su saugomomis teritorijomis, įvairia miško augalija ir gyvūnija, kurti  plakatus su šūkiais, skatinančiais  atkreipti visuomenės dėmesį į gamtos apsaugą, visiems priminti, kokia  svarbi šiandienos žmogui natūrali gamta su unikaliais Lietuvos miškais.  Jie ne tik džiugina mus įvairiomis gėrybėmis, bet ir suteikia prieglobstį kaitriomis vasaros dienomis, vėsina orą taip mažindami klimato kaitą. Suvokėme, kad miškas yra didžiausia ir brangiausia dovana žmogui, kurią turime tausoti ir saugoti.

Almos Kyguolienės vadovaujamo šokių būrelio jaunosios šokėjos „padovanojo“ šokį Žemei. Džiaugiamės, kad bent maža dalele galėjome prisidėti prie gamtos išsaugojimo ir puikiai praleidome laiką.

 

 


Išvyka į Kuršių Neriją

 Rugsėjo 18 d. Simno gimnazijos mokiniai vyko į Kuršių Neriją susipažinti su Lietuvos pajūrio saugomomis kopomis ir augalais Naglių gamtos rezervate. Įkopėme į Parnidžio kopas, Urbo kalną, aplankėme aukščiausiai virš jūros lygio iškilusį Lietuvos švyturį. Tai buvo baigiamoji tarptautinio Erasmus+ projekto „Stop Climate Change-Together Europe Achieves More“ veikla, kurios metu mokiniai ne tik pagilino ekologines, kultūrines žinias apie Kuršių Neriją, bet ir džiaugėsi pabuvoję  unikaliame gamtos kampelyje.

      


Erasmus+ projekto baigiamoji diena

Rugsėjo 25 dieną Simno gimnazijoje vyko Erasmus+ projekto „Stop Climate Change-Together Europe Achieves More“ apibendinimas. III ag klasės mokiniai: Marita Jančiukaitė, Arnas Ručys, Miglė Zailskaitė, Ada Tarasevičiūtė – pristatė ir apibendrino projekto rezultatus, organizavo viktoriną 5-8 klasių mokiniams. I ag klasės mokiniai tęsė projekto metu vykdytą švarinimo akciją Metelių regioniniame parke. II ag klasės mokiniai lankėsi Žuvinto biosferos rezervate, kur sužinojo apie klimato kaitos poveikį rezervato augalams ir gyvūnams. Projekto dienos veiklas užbaigėme kūrybinėmis užduotimis: mokiniai sukūrė projekto logotipo paveikslą, vitražą, dekoravo ir atnaujino dėvėtus marškinėlius, sukūrė lauko žaidimą apie klimato kaitą.

Nors projekto veiklos jau baigtos, mes tikimės, kad įgyta patirtis ir  pakeisti kasdieniniai įpročiai taps įgūdžiais – nors maža dalele prisidėsime prie klimato kaitos mažinimo!