ERASMUS+ PROJEKTAS

STOP CLIMATE CHANGE-TOGETHER EUROPE ACHIEVES MORE

2018-1-HR01-KA229- 047516_2

 

Visi esame pajutę neigiamą klimato kaitos poveikį: karščio bangas, ekstremalius gamtos pokyčius. Klimato kaita yra ir bus viena iš svarbiausių problemų pasaulyje, todėl Jungtinės Tautos ir kitos organizacijos, pasaulio lyderiai nori spręsti šią problemą – pastoviai, laipsniškai mažinti klimato kaitos poveikį aplinkai.

Dalyvaudamos šiame projekte, skirtingų Europos šalių mokyklų komandos, dirbdamos kartu, taip pat ieško būdų, kaip sušvelninti klimato kaitos poveikį – mokiniai mokosi būti atsakingi, ruošiasi dar nežinomoms klimato sąlygoms ateityje. Kroatijos (Osnowna škola Bartola Kašica), Italijos(Instituto Comprensivo Sant‘Elia a Pianisi), Lenkijos (Szkola PodstawowaNr. 12), Nyderlandų (Bisschoppelijk Collegge Brokhin), Graikijos (1st Gymnasium of Cholargos) ir Lietuvos (Alytaus r. Simno gimnazija) mokytojai, dirbdami ne tik su mokiniais, bet ir bendradarbiaudami su jų šeimomis, stebės oro pasikeitimus, dalyvaus aplinkos išsaugojimo akcijose, skatins vietinės bendruomenės ekologinį sąmoningumą.

PROJEKTO UŽDAVINIAI

Projekto metu sieksime, kad mokiniai:

 • Bendraudami su įvairių Europos šalių mokiniais, vaidindami vaidinimus, dalyvaudami anglų kalbos pamokose apie klimato kaitą patobulintų anglų kalbos įgūdžius.
 • Kurdami pateiktis, trumpus video reportažus išmoktų nusiųsti juos partneriams ir įkelti į socialinius tinklalapius, patobulintų informacinių technologijų įgūdžius.
 • Dalyvaudami bendruomenės aplinkos akcijose ugdytųsi sąmoningą pilietiškumą, gilintų žinias apie kitų šalių aplinkos problemas, kultūrą ir tradicijas.
 • Tobulintų darbo komandoje, kritinio mąstymo ir kūrybiškumo įgūdžius.
 • Sužinotų apie klimato kaitos sukeltas ligas, jų poveikį žmogaus sveikatai.
 • Tyrinėtų invazinius augalus ir gyvūnus.
 • Sužinotų apie nykstančių augalų ir gyvūnų rūšis.
 • Dalyvautų labdaringoje veikloje, rinktų pinigus nuo gamtos stichijų nukentėjusiems gyventojams.

TIKĖTINI REZULTATAI

 • Projekto medžiaga bus apibendrintadviejose elektroninėse knygose: vienoje – apie dalyvaujančias mokyklas ir projekto veiklą, o kitoje – visose šalyse vestų pamokų planai, paruošti projekto metu.
 • E-knygos turės atvirą prieigą, todėl visi mokytojai galės naudotis medžiaga, pasikeisti ir pasidalinti patirtimi.
 • Tikimės, kad mokiniai ir jų šeimos pakeis savo gyvenimo būdą ir, naudodami projekto metu įgytas žinias, patarimus, patirtį stengsis sušvelninti klimato kaitos poveikį.
 • Mokinai susipažins su bendraamžiais iš kitų Europos šalių, pažins jų šalies kultūrą, ekologines problemas, panašumus bei skirtumus.
 • Mokytojai išmoks įgyvendinti projektine veikla pagrįstą mokymą savo darbe. Projektu pagrįstas mokymas leis mokiniams išmokti mokytis, spręsti realaus gyvenimo problemas ir pasiekti geresnių rezultatų mokykloje.
 • Mokiniai, dalyvaudami aplinkos išsaugojimo akcijose, vykdydami labdaringą veiklą mokykloje ir bendruomenėje, padės nuo gamtos stichijų nukentėjusiems žmonėms ir taps labiau socialiai atsakingesni.

Klimato pokyčiai Lietuvoje

Pasaulinė švarinimosi akcija

Logotipo konkursas

Rugsėjo mėnesį buvo paskelbtas projekto logotipo konkursas. Visi gimnazijos mokiniai turėjo galimybę dalyvauti šiame konkurse. Dailės mokytoja Daina Kundrotienė paaiškino esminius logotipų bruožus ir mokė juos kurti. Spalio mėnesį buvo organizuota mokinių pieštų logotipų  paroda ir išrinkti 3 geriausi darbai -Miglės Zailskaitės Iag,  Kamilės Mocevičiūtės 5a ir Deivido Zmejausko Iag kurti logotipai. Šie darbai buvo pristatyti pirmajame projekto susitikime Graikijoje.  Miglės Zailskaitės piešinys  buvo pripažintas geriausiu ir išrinktas  viso projekto logotipu.

Logotipo konkursas

 

Gimnazistai prisijungė prie Pasaulinės švarinimosi akcijos

Spalio 10 d. tarptautinio Erasmus+ mokyklų partnerystės projekto „Stop Climate Change. Together Europe Achieves More“ (Sustabdykime klimato kaitą. Kartu Europa pasieks daugiau“) komandos nariai prisijunė prie pasaulinės pilietinės akcijos ,,World Cleanup Day (Pasaulinė švarinimosi diena)“ sutvarkydami vieną iš Metelių regioninio parko miško teritorijų. Mokiniai kruopščiai rinko įvairias šiukšles: plastikinius butelius, maišelius, skardines, popierius, buitines atliekas. Bene įspūdingiausias radinys buvo  –  odinė sofa.
Mokiniai džiaugėsi atlikę prasmingą darbą – prisidėję prie Metelių regioninio parko gamtos ir vertybių išsaugojimo.

Projekto koordinatorė Rasa Ručienė

Tarptautinio Erasmus+ projekto „Stabdykime klimato kaitą“ pristatymas Simno gimnazijos bendruomenei

Spalio 18 dieną gimnazijos bendruomenei buvo pristatytas tarptautinis Erasmus+ projektas „Stabdykime klimato kaitą“, kurio trukmė- 2018-2020m. Projekto koordinatorė, anglų k. mokytoja Rasa Ručienė pristatė šio projekto tikslą ir veiklas, kuriomis bus siekiama kartu su mokyklomis iš skirtingų Europos vietovių – Kroatijos, Italijos, Lenkijos, Nyderlandų, Graikijos – ieškoti būdų, kaip sušvelninti klimato kaitos poveikį. Geografijos mokytojas Gediminas Kanapickas pristatė klimato kaitos situaciją Lietuvoje, o biologijos mokytoja Rima Pavolienė priminė visiems, ką mūsų gimnazijos mokiniai jau yra nuveikę dėl gamtos išteklių tausojimo. 7a klasės mokiniai dalijosi savo įspūdžiais apie dalyvavimą pasaulinėje švarinimosi akcijoje Metelių regioninio parke.
Tikimasi, kad   mokiniai, bendraudami su kitų Europos šalių mokiniais ir kartu dalyvaudami įvairiose projekto veiklose, daugiau sužinos apie klimato kaitos priežastis ir pasekmes, pažins kitų šalių kultūrą ir tradicijas, patobulins anglų kalbos įgūdžius, stengsis keisti  gyvenimo būdą, vietinės bendruomenės ekologinį sąmoningumą, ugdysis pilietiškumą.

SCC projekto pristatymas

 

 Pirmasis projekto susitikimas Graikijoje

Spalio 22- 26 dienomis Graikijoje, Cholargo gimnazijoje Nr.1,  įvyko pirmasis šalių-partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo mūsų gimnazijos 8a klasės mokiniai: Jovita Kverderavičiūtė, Laura Kisieliūtė, Gintarė Giniūnaitė, Audrius Kričena ir Augis Žilionis,  lydimi anglų kalbos mokytojos Rasos Ručienės, biologijos mokytojos Rimos Pavolienės ir geografijos mokytojo Gedimino Kanapicko. Šio susitikimo- pirmos pažinties metu- šalių atstovai pristatė savo pirmuosius darbus, idėjas,  aptarė projekto įgyvendinimo planą, išsirinko projekto logotipą, kurį sukūrė  mūsų gimnazijos Iag klasės mokinė Miglė Zailskaitė, klausėsi paskaitų apie  klimato kaitą Pikermio atsinaujinančių šaltinių centre, Atėnų atmosferinės fizikos  ir klimatologijos akademijoje  susipažino su profesoriumi, Nobelio premijos laureatu Christos Zerefosu, kuris pasidalijo savo   įžvalgomis dėl klimato kaitos grėsmių ir neatidėliotinų veiksmų. Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Rasa Ručienė pravedė pamoką „Klimato kaita ir būdai, kaip sušvelninti jo poveikį“, Graikijos ir Kroatijos šalių mokiniai pristatė  bendrą darbą – spektaklį „The world is sick“ („Pasaulis serga“), dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po Vravronos pelkę, kur susipažino su  augmenija, paukščių įvairove. Pelkės teritorijoje draudžiama šiukšlinti, medžioti, žvejoti, naudoti trąšas, pesticidus, ribojamas transportas tam, kad būtų išsaugotos nykstančių paukščių rūšys, augmenija.
Projekto dalyviai aplankė  Graikijos kultūros paminklus: Atėnų Akropolį, Paseidono šventyklą, Akropolio ir Maratono muziejus, Maratono užtvanką, kuri yra viena svarbiausių Graikijos vandens šaltinių.  Gyvendami graikų šeimose mokiniai patobulino anglų k. įgūdžius bei geriau pažino šios šalies gyvenimo būdą, papročius.

Projekto koordinatorė anglų k. mokytoja Rasa Ručienė

Kalėdinė labdaros mugė

Gruodžio 14d. Simno kultūros namuose įvyko Simno gimnazijos Erasmus+projekto ,,Stabdykime klimato kaitą“ komandos organizuota kalėdinė labdaros mugė ,,Suteikime daiktams antrą gyvenimą“. Mokiniai, mokytojai į mugę  atnešė jiems jau nebereikalingų, tačiau tinkamų naudoti daiktų, kuriuos pirkėjai galėjo  įsigyti už  prieinamą, simbolinę kainą.  Šiuo renginiu buvo siekta atkreipti vietinės bendruomenės dėmesį į saikingą vartojimą, o surinktos lėšos skirtos Lietuvos Raudonajam Kryžiui.

Antrasis Erasmus+ projekto susitikimas Kroatijoje

Kovo 17–23 dienomis Simno gimnazijos 7 klasės  mokinai: Gustas Urbanavičius, Nedas Balkūnas, Augustė Vasiljevaitė, Austėja Klimauskaitė, Skaistė Rameikaitė, lydimi mokytojų Rasos Ručienės ir Ingos Stankevičienės, dalyvavo antrajame Erasmus + projekto „Stop Climate Change-Together Europe Achieves More“ susitikime Kroatijos miesto Vinkovcų Bartolo Kašico pagrindinėje mokykloje. Susitikimo pradžioje vykusios pamokos apie klimato kaitą, vedamos mokytojų iš Italijos, Nyderlandų, Graikijos, Lenkijos, Kroatijos ir Lietuvos, nuteikė darbingai susitikimo savaitei. Lankydamiesi rezervate „Kapočki Rit“, prie Bosuto upės, Vinkovcų ežero mokiniai sužinojo apie Kroatijos nykstančius ir invazinius augalus bei gyvūnus, domėjosi technologijomis, kurių pagalba būtų galima tausoti, perdirbti ar kitaip panaudoti gamtos išteklius. Dar mokiniai lankėsi medžio apdirbimo įmonėje „Spačva“, pamokoje apie kompiuterizuotą, ekonomišką vandens ir trąšų panaudojimą augalų priežiūrai. Ruošdami vaidinimą „Pačiame Sąvartyne“, kuriuo buvo norima atskleisti rūšiavimo svarbą, projekto dalyviai tobulino komandinio darbo, viešo kalbėjimo įgūdžius. Taip pat  organizavo mugę Vinkovcų miesto aikštėje ir surinktas lėšas paaukojo Raudonojo Kryžiaus organizacijai, kad paremtų nuo klimato kaitos stichijų nukentėjusius žmones. Gyvendami šeimose, lankydamiesi mokykloje ir edukacinėse ekskursijose Vukovare, Iloke, Osijeke, dalyviai daug sužinojo apie Kroatijos istoriją, kultūrą, gyvenimo būdą. Šilti santykiai tarp dalyvių skatino bendrauti, tobulinti anglų kalbos įgūdžius.

         

Paminėjome tarptautinę Meterologijos dieną

Kovo 23 dieną Simno gimnazijos  6–8 kl. ir II ag mokiniai, lydimi geografijos mokytojo Gedimino Kanapicko, vykdydami Erasmus+ projekto „Stop Climate Change-Together Europe Achieves More“ veiklas, įdomiai paminėjo tarptautinę Meteorologijos dieną. Jie buvo išvykę į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybą, kur plačiau sužinojo apie klimato kaitos reiškinius, jų priežastis ir pasekmes, apžiūrėjo meteorologinių prietaisų ekspoziciją. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vedėja Vida Ralienė supažindino mokinius su orų prognozių sudarymo subtilybėmis bei įranga, kuri naudojama prognozuojant orus. Išvyka buvo ne tik įdomi, bet ir puiki praktinė pamoka, nes mokiniai iš „pirmų lūpų“ sužinojo, kokių orų laukti ateinančią savaitę.

        

Erasmus+ projekto susitikimas Nyderlanduose

Simno gimnazijos mokiniai: Aistė Buinickaitė, Ada Taresevičiūtė, Miglė Zailskaitė ir Arnas Ručys, lydimi mokytojų Vitos Jatkauskienės, Rasos Ručienės ir Irenos Tarasevičienės, dalyvavo trečiajame Erasmus+ projekto „Stop Climate Change-Together Europe Achieves More“ susitikime, kuris vyko Nyderlandų miesto Rurmondo BC Broukhin mokykloje. Susitikimo metu aptarėme projekto veiklų rezultatus, numatėme tobulintinas sritis. Mokiniai dalyvavo pamokose apie klimato kaitą, pasaulinį atšilimą, Nyderlandų sostinę Amsterdamą. Gimnazistės Miglė ir Ada vaidino inscenizacijoje „Vanduo visų“.

Nyderlandai yra šalis, iš kurios galima daug ko pasimokyti apie klimato kaitos poveikio gamtai mažinimą: naudojimąsi dviračiais vietoj automobilių, šiukšlių rūšiavimą, plastikinių maišelių ribojimą buityje, atsinaujinančius energijos šaltinius – saulės kolektorius, vandens išteklių taupymą ir valymą. Susitikimo metu sužinojome, kaip reguliuojamas vandens lygis Rurmonde, lankėmės vandens nuotekų valymo įmonėje, keliavome į Delta parką, kur išgirdome apie potvynių įtaką ir pasekmes Nyderlandų valstybės gamtai, apie užtvankų naudą ir kt.

Gyvendami šeimose, lankydamiesi mokykloje ir dalyvaudami edukacinėse išvykose Rurmonde, Amsterdame, dalyviai plačiau susipažino su Nyderlandų kultūra, žmonių gyvenimo būdu. Šilti santykiai tarp dalyvių skatino bendrauti, tobulinti anglų kalbos įgūdžius. Mokiniai pastebėjo, kad, apsilankę šioje šalyje, grįžę namo jie norėtų keisti gyvenimo įpročius.