2019–2020 m.m ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
1–4  2020-06-04 175
5–IIIg  2020-06-19  185
 IVg  2020-05-20  163

 

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymosi procesas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas bei vidurinio ugdymo programą vyksta  pusmečiais:

I pusmetis  nuo 2019-09-02 iki 2020-01-28

II pusmetis nuo 2020-01-29 iki 2020-05-31 (1 – 4 klasės)

II pusmetis nuo 2020-01-29 iki 2020-06-19 (5–III klasės)

II pusmetis nuo 2020-01-29 iki 2020-05-20 (IV gimn. klasės)