2021–2022 m.m ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
1–4 2022-06-09 175
5–IIg 2022-06-23  185
IIIg 2022-0616 180
 IVg 2022-05-26  165

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymosi procesas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas bei vidurinio ugdymo programą vyksta  pusmečiais:

I pusmetis  nuo 2021-09-01 iki 2022-01-31

II pusmetis nuo 2022-02-01 iki 2022-06-09 (1 – 4 klasės)

II pusmetis nuo 2022-02-01 iki 2022-06-23 (5–II gimn. klasės)

II pusmetis nuo 2022-02-01 iki 2022-06-16 (III gimn. klasės)

II pusmetis nuo 2022-02-01 iki 2021-05-26 (IV gimn. klasės)