2023–2024 m.m ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
1–4 2024-06-11 175
5–IIg 2024-06-26  185
IIIg 2024-06-18 180
 IVg 2024-06-04  170

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymosi procesas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas bei vidurinio ugdymo programą vyksta  pusmečiais:

I pusmetis  nuo 2023-09-01 iki 2024-01-26

II pusmetis nuo 2024-01-29 iki 2024-06-11 (1 – 4 klasės)

II pusmetis nuo 2024-01-29 iki 2024-06-26 (5–II gimn. klasės)

II pusmetis nuo 2024-01-29 iki 2024-06-18 (III gimn. klasės)

II pusmetis nuo 2024-01-29 iki 2024-06-04 (IV gimn. klasės)