2016–2017 m.m ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1–4, 5  2017-05-30  32
6–IIIg  2017-06-02  34
 IVg  2017-05-25  33

 

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymosi procesas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas bei vidurinio ugdymo programą vyksta  pusmečiais:

I pusmetis  nuo 2016-09-01 iki 2017-01-20

II pusmetis nuo 2017-01-23 iki 2017-05-30 (1–4, 5 klasės)

nuo 2017-01-23 iki 2017-06-02 (6–IIIg klasės)

nuo 2017-01-23 iki 2017-05-25 (IVg klasės)