2022–2023 m.m ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
1–4 2023-06-08 175
5–IIg 2023-06-22  185
IIIg 2023-06-15 180
 IVg 2023-06-01  165

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymosi procesas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas bei vidurinio ugdymo programą vyksta  pusmečiais:

I pusmetis  nuo 2022-09-01 iki 2023-01-31

II pusmetis nuo 2022-02-01 iki 2023-06-08 (1 – 4 klasės)

II pusmetis nuo 2023-02-01 iki 2023-06-22 (5–II gimn. klasės)

II pusmetis nuo 2023-02-01 iki 2023-06-15 (III gimn. klasės)

II pusmetis nuo 2023-02-01 iki 2023-06-01 (IV gimn. klasės)