2017–2018 m.m ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
1–4  2017-05-31 170
5–IIIg  2017-06-15  181
 IVg  2017-05-25  166

 

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymosi procesas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas bei vidurinio ugdymo programą vyksta  pusmečiais:

I pusmetis  nuo 2017-09-01 iki 2018-01-26

II pusmetis nuo 2018-01-29 iki 2018-05-31 (1 – 4 klasės)

II pusmetis nuo 2018-01-29 iki 2018-06-15 (5–III klasės)

II pusmetis nuo 2018-01-29 iki 2018-05-25 (IV gimn. klasės)