2019–2020 m.m ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
1–4 2021-06-09 175
5–IIIg 2021-06-23  185
 IVg 2021-05-21  163

 

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymosi procesas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas bei vidurinio ugdymo programą vyksta  pusmečiais:

I pusmetis  nuo 2020-09-01 iki 2021-01-29

II pusmetis nuo 2021-02-01 iki 2021-06-09 (1 – 4 klasės)

II pusmetis nuo 2021-02-01 iki 2021-06-23 (5–III gimn. klasės)

II pusmetis nuo 2021-02-01 iki 2021-05-21 (IV gimn. klasės)