PATVIRTINTA

    Simno gimnazijos direktoriaus

    2021-08-31 įsakymu Nr. V-53

ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJA

KONSULTACIJŲ GRAFIKAS

2021–2022 m. m.

 

Eil. Nr. Dalykas Mokytojas Klasės Savaitės diena Pamoka Kabinetas
1. Lietuvių k. ir literatūra Rančelienė 5 – 8 Penktadienis 7 Lietuvių k. 1
2. Anglų kalba Stankevičienė 5 – 8 Ketvirtadienis 6 Geografijos
3. Istorija Dzeikauskienė 5 – 8 Trečiadienis 7 Istorijos
4. Geografija Kanapickas 8 – II Antradienis 7 IT 1
5. Geografija Babarskienė 6 – I Trečiadienis 6 – 7 Tikybos
6. Biologija Pavolienė I – II Penktadienis 7 Dailės
7. Biologija Pavolienė III – IV Ketvirtadienis 7 Biologijos
8. Chemija Tarasevičienė 8 – II Pirmadienis 8 Chemijos
9. Matematika Kavaliauskienė 5 – 8 Ketvirtadienis 7 (kas antrą) IT 2
10. Etika Tamulynienė 1, 7, I Trečiadienis 7 Fizikos
11. Pradinės klasės Ardzevičienė 1 – 4 Ketvirtadienis 6 3 klasė