Simno gimnazijos tarybos sąrašas

Simno gimnazijos tarybos sąrašas 2023 – 2024 m.m.

 1. Eglė Minevičė (pirmininkė)
 2. Inga Stankevičienė (sekretorė)
 3. Danutė Gudaitienė
 4. Gediminas Kanapickas
 5. Sonata Valentinavičienė
 6. Živilė Vievesienė
 7. Jolanta Krupavičienė
 8. Darius Balkė
 9. Milena Berčiūnienė
 10. Genutė Jušinskienė
 11. Edita Rimkienė
 12. Jolita Kavaliauskienė
 13. Nojus Krupavičius
 14. Povilas Dainauskas
 15. Samanta Jakštaitytė
 16. Modestas Ekleris

 Tikslas – gimnazijos, kaip besimokančios organizacijos, bendruomenės telkimas ugdymo kokybės gerinimui ir svarbiausių gimnazijos uždavinių įgyvendinimui.

Uždaviniai:

 1. Skatinti gimnazijos ir bendruomenės bendradarbiavimą.
 2. Kurti teigiamą gimnazijos įvaizdį bendruomenėje.
 3. Teikti siūlymus dėl gimnazijos strateginių ir gimnazijos metinės veiklos tikslų, uždavinių įgyvendinimo.
 4. Teikti siūlymus dėl gimnazijos veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo.
 5. Talkinti formuojant gimnazijos materialinius ir finansinius išteklius.