Simno gimnazijos tarybos sąrašas

Simno gimnazijos tarybos sąrašas

2021-09-14

Simnas

 1. Danutė Gudaitienė (pirmininkė)
 2. Inga Stankevičienė (sekretorė)
 3. Eglė Minevičė
 4. Danguolė Ardzevičienė
 5. Inga Šukytė
 6. Rasa Zailskienė
 7. Jolanta Krupavičienė
 8. Artūras Tarasevičius
 9. Jūratė Overaitytė
 10. Genutė Jušinskienė
 11. Edita Rimkienė
 12. Jolita Kavaliauskienė
 13. Marita Jančiukaitė
 14. Modestas Ekleris
 15. Ada Tarasevičiūtė
 16. Gabija Babikaitė

 Tikslas – gimnazijos, kaip besimokančios organizacijos, bendruomenės telkimas ugdymo kokybės gerinimui ir svarbiausių gimnazijos uždavinių įgyvendinimui.

Uždaviniai:

 1. Skatinti gimnazijos ir bendruomenės bendradarbiavimą.
 2. Kurti teigiamą gimnazijos įvaizdį bendruomenėje.
 3. Teikti siūlymus dėl gimnazijos strateginių ir gimnazijos metinės veiklos tikslų, uždavinių įgyvendinimo.
 4. Teikti siūlymus dėl gimnazijos veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo.
 5. Talkinti formuojant gimnazijos materialinius ir finansinius išteklius.