MOKINIŲ TARYBOS SĄRAŠAS

 1. Marita Jančiukaitė IIIag – Mokinių tarybos pirmininkė
 2. Miglė Zailskaitė IIIag – sekretorė
 3. Meda Marcinkevičiūtė 5a
 4. Svajūnė Valaikaitė 5a
 5. Viltė andriuškevičiūtė 5a
 6. Viltė Bukšnytė 6a
 7. Goda Bagdžiūnaitė 6a
 8. Evelina Mickevičiūtė 6a
 9. Kornelija Burdulytė 6a
 10. Viltė Simanavičiūtė 7a
 11. Mantas Matulevičius 7a
 12. Nojus Krupavičius 7a
 13. Kornelija Zinkevičiūtė 8a
 14. Rugilė Brusokaitė 8a
 15. Samanta Jakšaitytė 8a
 16. Augustė Marcinkevičiūtė 8a
 17. Agnė Kadzilauskaitė Iag
 18. Modestas Ekleris Iag
 19. Povilas Dainauskas Iag
 20. Silvija Šarakojytė Iag
 21. Audrius Deščeras IIag
 22. Aivaras Narauskas IIag
 23. Gabrielė Dragašiūtė IIag
 24. Deivydas Zmejauskas IIIag
 25. Gabija Babikaitė IIIag
 26. Ada Tarasevičiūtė IIIag
 27. Augustė Čeplinskaitė IIIag
 28. Tadas Laurenčikas IVag
 29. Vytautas Krupavičius IVag
 30. Simas Graužys IVag

Mokinių tarybos nuostatai

 

ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJOS,

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2021 M.

Tikslai:

 1. Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant gimnazijos valdyme, bendradarbiaujant su gimnazijos vadovais prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant darnią ir saugią aplinką.
 2. Mokytis bendradarbiavimo, komandinio darbo, lyderystės ir pilietiškumo principų.

Uždaviniai:

 1. Aktyvinti mokinių veiklą, ugdyti pilietiškumą.
 2. Prisidėti prie renginių organizavimo, atsiliepiant į mokinių interesus ir pageidavimus.
 3. Stiprinti klasių savivaldas įtraukiant į renginius, ugdytis vertybines nuostatas per veiklų organizavimą ir atlikimą.
Eil.Nr. Veikla Data Atsakingi asmenys
1. Mokinių tarybos veiklos plano projekto aptarimas. Sausio mėn. Mokinių tarybos pirmininkas
2. Penktadieniai be uniformos Kiekvienos savaitės penktadienis Renginių organizavimo komitetas.
3. Sausio 13-osios d. minėjimas Sausio mėn. Renginių organizavimo komitetas.
4. Mokinio taisyklių sudarymas Sausio mėn. Renginių organizavimo komitetas.
5. Garbės lenta 1-IV kl. mokiniai Vasario mėn. II pusė Renginių organizavimo komitetas

Mokinių tarybos pirmininkas

6. Padedu mokytis – mokinys konsultuoja mokinį. Per mokslo metus Pagalbos mokiniui komitetas
7. Valentino diena Vasario mėn. Renginių organizavimo komitetas
8. Vasario 16-osios d. minėjimas Vasario mėn. Renginių organizavimo komitetas
9. Akcija „Diena be mobiliojo telefono“. Stendas apie mobiliojo ryšio žalą sveikatai Kovo mėn. Renginių organizavimo komitetas

Mokinių tarybos pirmininkas

10. Miego diena Kovo mėn. Renginių organizavimo komitetas
11. Kaziuko mugė Kovo mėn. Renginių organizavimo komitetas
12. Spalvų savaitė („Visi skirtingi visi lygūs“) Kovo mėn. II pusė Renginių organizavimo komitetas
13. Akcija „DAROM 2021“ Balandžio mėn. Mokinių taryba

Mokinių tarybos kuratorius

14. Posėdis dėl renginio organizavimo. Balandžio – gegužės mėn. Renginių organizavimo komitetas
15. „APDO 2021“ Gegužės mėn. Mokinių taryba
16. Garbės lenta 1-IV kl. mokiniai Gegužės mėn. Renginių organizavimo komitetas
17. Posėdis dėl gimnazijos bendruomenės apklausos apie MT veiklą organizavimo.

Apklausos vykdymas ir rezultatų aptarimas.

Gegužės mėn. Mokinių tarybos pirmininkas
18. Mokinių tarybos pirmininko ataskaita. Gegužės mėn. Mokinių tarybos pirmininkas
19. Visuotinis mokinių tarybos susirinkimas (Naujai išrinktos komandos formavimo žygis, skirstymasis pareigomis, tarybos rinkimas ir kt.) Mokinių tarybos nuostatų aptarimas

 

Rugsėjo mėn. Mokinių tarybos kuratorius

Mokinių tarybos pirmininkas

20. Mokinių tarybos pirmininko, sekretoriaus rinkimai Rugsėjo mėn. Mokinių tarybos kuratorius
21. Kostiumų diena Spalio mėn. Renginių organizavimo komitetas

Mokinių tarybos kuratorius

22. Boso diena Spalio mėn. 16 d. Renginių organizavimo komitetas

Mokinių tarybos kuratorius

23. Akcija „Uždek žvakutę ant svetimo kapo“ Spalio  mėn. Mokinių tarybos kuratorius
24. Pyragų diena Lapkričio 6d. Mokinių taryba

 

25. Naktis gimnazijoje Lapkričio mėn. Renginių organizavimo komitetas

Mokinių tarybos kuratorius

26. Draugo diena Lapkričio 29d. Renginių organizavimo komitetas
27. Kino vakaras (filmas advento/kalėdine tema) Gruodžio pirma savaitė Renginių organizavimo komitetas
28. Prisidėti prie akcijos „Papuoškime mokyklą“ Gruodžio mėn. Mokinių taryba

Mokinių tarybos kuratorius

Mokinių tarybos kuratorė                                                                   Vineta Dzeikauskienė

Mokinių tarybos pirmininkas                                                               Marita Jančiukaitė