Simno gimazijos mokinių taryba

2016-2017 mokslo metams

Tikslas:

Atstovauti daugumos mokinių interesus gimnazijoje bei formuoti vieningą mokinių bendruomenę.

Uždaviniai

  1. skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą;
  2. bendradarbiauti su kitomis gimnazijos savivaldomis;
  3. skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą organizuojant gimnazijos bendruomenės veiklą.

 

 

MOKINIŲ TARYBA
Giedrė Bardzilauskaitė Pirmininkė
Gabija Rėklaitytė Pirmininkės pavaduotoja
Ieva Rogačiūtė Sekretorė

Iveta Rutauskaitė (pirmininkė),

Gintarė Giniūnaitė,

Jurgita Kazlauskaitė,

Vytautas Krupavičius,

Greta Aliulytė,

Aivaras Cariovas,

Rokas Raulonis,

Miglė Zailskaitė,

Karolina Kadzilauskaitė

Ryšių ir visuomenės komitetas

Kamilė Venskūnaitė (pirmininkė),

Gabrielė Dragašiūtė,

Ada Tarasevičiūtė,

Marita Jančiukaitė,

Evelina Dimšaitė,

Evelina Giedraitytė,

Gintarė Matusevičiūtė,

Karolis Tamulynas,

Miglė Kašelionytė

Renginių organizavimo komitetas

Ieva Ūselytė (pirmininkė),

Gustas Urbanavičius,

Deividas Mickevičius,

Klaudijus Kijauskas,

Arnas Ručys,

Povilas Buzas,

Austėja Abromaitytė,

Dominykas Buškauskas,

Donatas Kvederavičius

Pagalbos mokiniams komitetas

Mokinių tarybos nuostatai

Mokinių tarybos veiklos planas

2017-2018 m.

  1. Mokinių tarybos tikslas yra atstovauti daugumos mokinių interesus gimnazijoje bei formuoti vieningą mokinių bendruomenę.
  2. Tikslui įgyvendinti numatyti uždaviniai:
    • skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą;
    • bendradarbiauti su kitomis gimnazijos savivaldomis;

skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą organizuojant gimnazijos bendruomenės veiklą.

Eil. nr Renginys/veikla Data Atsakingas asmuo Pastabos ir laukiami rezultatai

 

1. Mokinių tarybos veiklos plano tvirtinimas. Sausio mėn. Mokinių taryba Parengtas 2017 –2018 m. m. mokinių  tarybos veiklos planas.

 

2. Gimnazijos žinių rengimas ir transliavimas per televizorių. Kartą per mėn. Mokinių tarybos kuratorius,

Mokinių tarybos pirmininkas,

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas,

Renginių organizavimo komitetas

Ryšių su bendruomene komitetas.

Informuos gimnazijos  bendruomenę apie pagrindinius gimnazijos veiklą.
3. Penktadieniai be uniformų. 2 kartus į mėn. Mokinių tarybos kuratorius,

Mokinių tarybos pirmininkas,

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas,

Renginių organizavimo komitetas,

Ryšių su bendruomene komitetas.

Hallovynas,

Valentino diena,

Vasario 16-oji,

Užgavėnės

Suderinti su pavaduotoja ugdymui ar nėra planuotų renginių.

4 Filmų penktadienis. Filmų aptarimas. 1-2 kartus į mėn. Mokinių tarybos kuratorius,

Mokinių tarybos pirmininkas,

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas,

Renginių organizavimo komitetas

5. Susitikimai su įdomiais žmonėmis. 3 kartus metuose. Mokinių tarybos kuratorius,

Mokinių tarybos pirmininkas,

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas,

Renginių organizavimo komitetas,

Ryšių su bendruomene komitetas.

6 Padedu mokintis, mokinys konsultuoja mokinį. Per mokslo metus Mokinių tarybos kuratorius,

Mokinių tarybos pirmininkas,

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas, pagalbos mokiniui komitetas,

Ryšių su bendruomene komitetas.

7. 1-7 klasių mokinių apdovanojimai/ skatinimai už įvairias veiklas, mini dovanėlės. Kartą per mėn. Mokinių tarybos kuratorius,

Mokinių tarybos pirmininkas,

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas,

Renginių organizavimo komitetas,

Ryšių su bendruomene komitetas.

8. ESF akademija. Savanorystė. Per mokslo metus Mokinių tarybos kuratorius,

Mokinių tarybos pirmininkas,

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas,

Renginių organizavimo komitetas

Apleistų kapų tvarkymas;

Uždek žvakutę ant nežinomo kapo;

Pagalba mokytojams senjorams ir kt.

9. Dėl prevencinių priemonių, padedančių kurti saugią ir draugišką aplinką gimnazijoje, numatymo.

 

Per mokslo metus Gimnazijos taryba ir mokinių taryba Efektyviai veikianti pasiūlymų (problemų) ,,dėžutė“.

 

10. Šauniausios klasės rinkimai Vasario-kovo mėn. Klasių auklėtojos,

Virginija Guževičienė,

Giedrė Bardzilauskaitė

Gabija Rėklaitytė

Kamilė Venskūnaitė,

renginių organizavimo komitetas,

Iveta Rutkauskaitė

11. APDO Gegužės mėn. Virginija Guževičienė,

Alma Kyguolienė,

Giedrė Bardzilauskaitė,

Gabija Rėklaitytė,

Iveta Rutkauskaitė,

Kamilė Venskūnaitė,

Ieva Ūselytė

12. Mano augintinis (1-8 kl.) Gegužės mėn. Virginija Guževičienė,

Giedrė Bardzilauskaitė

Gabija Rėklaitytė

Kamilė Venskūnaitė,

renginių organizavimo komitetas,

Iveta Rutkauskaitė

13. Gimnazijos bendruomenės apklausos apie MT veiklą organizavimas Gegužės mėn. Virginija Guževičienė,

Giedrė Bardzilauskaitė,

Gabija Rėklaitytė,

Iveta Rutkauskaitė,

Kamilė Venskūnaitė,

Ieva Ūselytė

14. Mokyklos tarybos pirmininko ataskaita. Gegužės mėn Giedrė Bardzilauskaitė,

Gabija Rėklaitytė

15. Komandos formavimo žygis. Mokinių tarybos pirmininko, komitetų pirmininkų rinkimai. MT pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus skyrimas. Rugsėjo mėn Virginija Guževičienė,

Giedrė Bardzilauskaitė

 

Šiukšlių rinkimas žygio metu.
16. Naktis mokykloje 9-12 kl. Lapkričio-Gruodžio mėn. Klasių auklėtojai,

Mokinių tarybos kuratorius,

Mokinių tarybos pirmininkas,

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas,

Renginių organizavimo komitetas

17. Kalėdinis karnavalas Gruodžio mėn. Mokinių tarybos kuratorius,

Mokinių tarybos pirmininkas,

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas,

Renginių organizavimo komitetas

 

Mokinių taryba pasilieka teisę koreguoti planą ir, esant reikalui, kviesti neeilinius posėdžius.

 

Mokyklos tarybos pirmininkė                                                                          Giedrė Bardzilauskaitė