Simno gimazijos mokinių taryba

2017-2018 mokslo metams

Tikslas:

Atstovauti daugumos mokinių interesus gimnazijoje bei formuoti vieningą mokinių bendruomenę.

Uždaviniai

 1. skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą;
 2. bendradarbiauti su kitomis gimnazijos savivaldomis;
 3. skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą organizuojant gimnazijos bendruomenės veiklą.

 1. Ieva Rogačiūtė –  Mokinių tarybos pirmininkė
 2. Augustė Čeplinskaitė
 3. Austėja Abromaitytė
 4. Armandas Kaleinikas
 5. Deimantė Žurinskaitė
 6. Domantas Savonis
 7. Gabija Norkūnaitė
 8. Gabrielė Dragašiūtė
 9. Giedrė Bardzilauskaitė
 10. Greta Antanynaitė
 11. Greta Derenčiūtė
 12. Greta Tamulynaitė
 13. Greta Zinkevičiūtė
 14. Gustas Urbanavičius
 15.  Aistė Marčiukaitytė
 16. Ieva Valatkevičiūtė
 17. Iveta Rutkauskaitė
 18. Jurgita Kazlauskaitė
 19. Marita Jančiukaitė
 20. Martynas Patackas
 21. Miglė Zailskaitė
 22. Raimonda Mažeikaitė
 23. Simas Graužys
 24. Vytautas Krupavičius

 

Mokinių tarybos nuostatai

Mokinių tarybos veiklos planas

2018m.

Tikslas. Atstovauti daugumos mokinių interesus gimnazijoje bei formuoti vieningą mokinių bendruomenę.

Uždaviniai:

 • skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą;
 • bendradarbiauti su kitomis gimnazijos savivaldomis;
 • skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą organizuojant gimnazijos bendruomenės veiklą.
Eil. nr Renginys/veikla Data Atsakingas asmuo Pastabos ir laukiami rezultatai

 

1. Mokinių tarybos veiklos plano projekto aptarimas. Sausio mėn. Mokinių tarybos pirmininkas Parengtas 2018 m. mokinių  tarybos veiklos planas.

 

2. Gimnazijos žinių rengimas ir transliavimas per televizorių. Kartą per mėn. Mokinių tarybos kuratorius.

Ryšių su bendruomene komitetas.

Informuos gimnazijos  bendruomenę apie pagrindinius gimnazijos veiklą.
3. Penktadieniai be uniformų. 2 kartus per mėn. Renginių organizavimo komitetas.

 

Hallovynas,

Valentino diena,

Užgavėnės

Suderinti su pavaduotoja ugdymui ar nėra planuotų renginių.

4. Susitikimai su įdomiais žmonėmis. 3 kartus per metus. Mokinių tarybos kuratorius

Mokinių tarybos pirmininkas

 
5. Padedu mokytis – mokinys konsultuoja mokinį. Per mokslo metus Pagalbos mokiniui komitetas  
6. Pasitarimas dėl 1-8 klasių mokinių apdovanojimų/ skatinimų už įvairias veiklas, mini dovanėlių skyrimo. Per mokslo metus Klasių auklėtojos

Mokinių tarybos kuratorius

Mokinių tarybos pirmininkas

 

 
8. ESF akademija. Savanorystė. Per mokslo metus Mokinių tarybos kuratorius

Mokinių tarybos pirmininkas

 

Apleistų kapų tvarkymas;

Uždek žvakutę ant nežinomo kapo;

Pagalba mokytojams senjorams ir kt.

9. Posėdis dėl prevencinių priemonių, padedančių kurti saugią ir draugišką aplinką gimnazijoje, numatymo. Per mokslo metus Socialinis pedagogas

Mokinių tarybos pirmininkas

Efektyviai veikianti pasiūlymų/ problemų ,,dėžutė“.

 

10. Posėdis dėl renginio organizavimo.

Renginys „APDO 2018“.

Balandžio mėn.

 

Gegužės mėn.

Renginių organizavimo komitetas

 

 
11. Posėdis dėl gimnazijos bendruomenės apklausos apie MT veiklą organizavimo.

Apklausos vykdymas ir rezultatų aptarimas.

Gegužės mėn. Mokinių tarybos pirmininkas  
12. Mokinių tarybos pirmininko ataskaita. Gegužės mėn. Mokinių tarybos pirmininkas  
13. Naujai išrinktos komandos formavimo žygis. Mokinių tarybos pirmininko, komitetų pirmininkų rinkimai. MT pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimas. Rugsėjo mėn. Mokinių tarybos kuratorius

Mokinių tarybos pirmininkas

 

Šiukšlių rinkimas žygio metu.
14. Posėdis dėl nakties gimnazijoje I–IV gimn. Lapkričio-Gruodžio mėn. Renginių organizavimo komitetas  
15. Naktis gimnazijoje I–IV gimn. kl. Lapkričio-Gruodžio mėn. Renginių organizavimo komitetas  
16. Posėdis dėl kalėdinio karnavalo. Lapkričio mėn. Mokinių tarybos pirmininkas  
17. Kalėdinis karnavalas. Gruodžio mėn. Renginių organizavimo komitetas  

P.S. Esant reikalui, planas gali būti koreguojamas.

 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė                                                                          Ieva Rogačiūtė