MOKINIŲ TARYBOS SĄRAŠAS 2023-2024 m.m.

1. Rugilė Krupavičiūtė 5a

2. Austėja Sėjavičiūtė 5a

3. Vakarė Simanavičiūtė 5a

4. Smiltė Juškauskaitė 6a

5. Gabija Krutulytė 6a

6. Viktorija Kirkliauskaitė 6a

7. Smiltė Armanavičiūtė 7a

8. Liutauras Gulubovskij 7a

9. Aistė Revutaitė 7a

10. Vidmantė Ūselytė 8a

11. Svajūnė Valaikaitė 8a

12. Evelina Mickevičiūtė Iag

13. Skaistė Packevičiūtė Iag

14. Smiltė Stebulytė Iag

15. Nojus Krupavičius IIag (tarybos pirmininkas)

16. Viltė Simanavičiūtė IIag (pirmininko pavaduotoja)

17. Mantas Matulevičius IIag

18. Beatričė Valentinavičiūtė IIag

19. Rugilė Brusokaitė IIIag

20. Samanta Jakšaitytė IIIag

21. Augustė Marcinkevičiūtė IIIag (tarybos sekretorė)

22. Kornelija Zinkevičiūtė IIIag

23. Modestas Ekleris IVag

24. Povilas Dainauskas IVag

25. Skaistė Rameikaitė IVag

Mokinių tarybos nuostatai

ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJOS,

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022 M.

Tikslai:

  1. Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant gimnazijos valdyme, bendradarbiaujant su gimnazijos vadovais prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant darnią ir saugią aplinką.
  2. Mokytis bendradarbiavimo, komandinio darbo, lyderystės ir pilietiškumo principų.

Uždaviniai:

  1. Aktyvinti mokinių veiklą, ugdyti pilietiškumą.
  2. Prisidėti prie renginių organizavimo, atsiliepiant į mokinių interesus ir pageidavimus.
  3. Stiprinti klasių savivaldas įtraukiant į renginius, ugdytis vertybines nuostatas per veiklų organizavimą ir atlikimą.
Eil.Nr. Veikla Data Atsakingi asmenys
1. Mokinių tarybos veiklos plano projekto aptarimas. Sausio mėn. Mokinių tarybos pirmininkas
2. Penktadieniai be uniformos

 

Kiekvienos savaitės penktadienis Renginių organizavimo komitetas.
3. Sausio 13-osios d. minėjimas

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio mėn.

(13 d.)

Renginių organizavimo komitetas.
4. Garbės lenta 1-IV kl. mokiniai Vasario mėn. II pusė Renginių organizavimo komitetas

Mokinių tarybos pirmininkas

5. Padedu mokytis – mokinys konsultuoja mokinį. Per mokslo metus Pagalbos mokiniui komitetas
6. Valentino diena

(Mokinių tarybos sveikinimas)

Vasario mėn. Renginių organizavimo komitetas
7. Vasario 16-osios d. minėjimas

Akcija „Atrask trispalvę savo kasdienybėje“

Vasario mėn. Renginių organizavimo komitetas
8. Susitikimas su gimnazijos direktore Vasario mėn. II pusė Mokinių tarybos kuratorius
9. Kovo 11-osios minėjimas

(prisidėjimas prie gimnazijoje vykdomų veiklų)

Kovo mėn. Mokinių taryba
10. Pasaulinės Dauno sindromo dienos minėjimas (akcija „Nenurašau, o palaikau“) Kovo mėn.

(21 d.)

Renginių organizavimo komitetas

Mokinių tarybos pirmininkas

11. Miego diena Kovo mėn. Renginių organizavimo komitetas
12. Naktis mokykloje

(kartu su Jaunųjų šaulių būreliu)

Kovo mėn. 2 pusė Renginių organizavimo komitetas
13. Spalvų savaitė („Visi skirtingi visi lygūs“) Kovo mėn. II pusė Renginių organizavimo komitetas
14. Susitikimas su gimnazijos direktore Kovo mėn. II pusė Mokinių tarybos kuratorius
15. Aplinkos švarinimo akcija „Darom 2022“. Balandžio mėn. Mokinių taryba

Mokinių tarybos kuratorius

14. Posėdis dėl renginio organizavimo.

(„APDO 2022“)

Balandžio – gegužės mėn. Renginių organizavimo komitetas
16. Renginys „APDO 2022“

 

Gegužės mėn. Mokinių taryba
17. Posėdis dėl gimnazijos bendruomenės apklausos apie MT veiklą organizavimo.

Apklausos vykdymas ir rezultatų aptarimas.

Metinės veiklos aptarimas ir perspektyvų numatymas.

Gegužės mėn. Mokinių tarybos pirmininkas
18. Žygis pėsčiomis iki Prelomciškės piliakalnio, žaidimai.

Mokinių tarybos pirmininko ataskaita

Gegužės-birželio mėn. Mokinių tarybos kuratorius

Mokinių tarybos pirmininkas

19. Susitikimas su gimnazijos direktore Birželio mėn. Mokinių tarybos kuratorius

 

20. Visuotinis mokinių tarybos susirinkimas (Skirstymas pareigomis, tarybos rinkimas ir kt.) Mokinių tarybos nuostatų aptarimas

 

Rugsėjo mėn. Mokinių tarybos kuratorius

Mokinių tarybos pirmininkas

21. Susitikimas su gimnazijos direktore Rugsėjo mėn. Mokinių tarybos kuratorius
22. Spalio 1- oji Tarptautinė muzikos diena Rugsėjo 30 d. Renginių organizavimo komitetas

 

23. Helovinas (konkursas „Monstrų alėja“, „Siaubuoliškiausia klasė“)

 

Spalio mėn. Renginių organizavimo komitetas

Mokinių tarybos kuratorius

24. Akcija „Uždek žvakutę ant svetimo kapo“

 

Spalio  mėn. Mokinių tarybos kuratorius
25. Susitikimas su gimnazijos direktore Lapkričio mėn. I pusė Mokinių tarybos kuratorius
26. Pyragų diena Lapkričio 6d. Mokinių taryba

 

27. Draugo diena Lapkričio 29d. Renginių organizavimo komitetas
28. Kino vakaras (filmas advento/kalėdine tema) Gruodžio pirma savaitė Renginių organizavimo komitetas
29. Prisidėti prie akcijos „Papuoškime mokyklą“,

„Kalėdiškiausias klasės durų“ konkursas.

 

Gruodžio mėn.

23 d.

Mokinių taryba

Mokinių tarybos kuratorius

30. Dalyvavimas rajono mokinių savivaldų informavimo centro veikloje ir organizuojamuose renginiuose 2022 m. Mokinių taryba

 

Mokinių tarybos kuratorė                                                                  Asta Dievižienė

Mokinių tarybos pirmininkas                                                           Nojus Krupavičius