MOKINIŲ TARYBOS SĄRAŠAS 2021-2022 m.m.

1. Smiltė Armanavičiūtė, 5a
2. Austėja Rinkevičiūtė, 5a
3. Viltė Andriuškevičiūtė, 6a
4. Meda Marcinkevičiūtė, 6a
5. Svajūnė Valaikaitė, 6a
6. Kornelija Burdulytė, 7a
7. Evelina Mickevičiūtė, 7a
8. Mantas Matulevičius, 8a
9. Nojus Krupavičius, 8a
10. Viltė Simanavičiūtė, 8a
11. Arijus Kavaliauskas, 8a
12. Samanta Jakšaitytė, Iag
13. Kornelija Zinkevičiūtė, Iag
14. Augustė Marcinkevičiūtė, Iag – sekretorė
15. Rugilė Brusokaitė, Iag – pirmininko pavaduotoja
16. Modestas Ekleris, IIag
17. Povilas Dainauskas, IIag
18. Skaistėė Rameikaitė, IIag
19. Silvija Šarakojytė, IIag
20. Aistė Pujanauskaitė, IIIag
21. Gabrielė Dragašiūtė, IIIag
22. Audrius Deščeras, IIIag
23. Aivaras Narauskas, IIIag – Mokinių tarybos pirmininkas
24. Miglė Zailskaitė, IVag
25. Marita Jančiukaitė, IVag
26. Augustė Čeplinskaitė, IVag

Mokinių tarybos nuostatai

 

ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJOS,

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2021 M.

Tikslai:

  1. Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant gimnazijos valdyme, bendradarbiaujant su gimnazijos vadovais prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant darnią ir saugią aplinką.
  2. Mokytis bendradarbiavimo, komandinio darbo, lyderystės ir pilietiškumo principų.

Uždaviniai:

  1. Aktyvinti mokinių veiklą, ugdyti pilietiškumą.
  2. Prisidėti prie renginių organizavimo, atsiliepiant į mokinių interesus ir pageidavimus.
  3. Stiprinti klasių savivaldas įtraukiant į renginius, ugdytis vertybines nuostatas per veiklų organizavimą ir atlikimą.
Eil.Nr. Veikla Data Atsakingi asmenys
1. Mokinių tarybos veiklos plano projekto aptarimas. Sausio mėn. Mokinių tarybos pirmininkas
2. Penktadieniai be uniformos Kiekvienos savaitės penktadienis Renginių organizavimo komitetas.
3. Sausio 13-osios d. minėjimas Sausio mėn. Renginių organizavimo komitetas.
4. Mokinio taisyklių sudarymas Sausio mėn. Renginių organizavimo komitetas.
5. Garbės lenta 1-IV kl. mokiniai Vasario mėn. II pusė Renginių organizavimo komitetas

Mokinių tarybos pirmininkas

6. Padedu mokytis – mokinys konsultuoja mokinį. Per mokslo metus Pagalbos mokiniui komitetas
7. Valentino diena Vasario mėn. Renginių organizavimo komitetas
8. Vasario 16-osios d. minėjimas Vasario mėn. Renginių organizavimo komitetas
9. Akcija „Diena be mobiliojo telefono“. Stendas apie mobiliojo ryšio žalą sveikatai Kovo mėn. Renginių organizavimo komitetas

Mokinių tarybos pirmininkas

10. Miego diena Kovo mėn. Renginių organizavimo komitetas
11. Kaziuko mugė Kovo mėn. Renginių organizavimo komitetas
12. Spalvų savaitė („Visi skirtingi visi lygūs“) Kovo mėn. II pusė Renginių organizavimo komitetas
13. Akcija „DAROM 2021“ Balandžio mėn. Mokinių taryba

Mokinių tarybos kuratorius

14. Posėdis dėl renginio organizavimo. Balandžio – gegužės mėn. Renginių organizavimo komitetas
15. „APDO 2021“ Gegužės mėn. Mokinių taryba
16. Garbės lenta 1-IV kl. mokiniai Gegužės mėn. Renginių organizavimo komitetas
17. Posėdis dėl gimnazijos bendruomenės apklausos apie MT veiklą organizavimo.

Apklausos vykdymas ir rezultatų aptarimas.

Gegužės mėn. Mokinių tarybos pirmininkas
18. Mokinių tarybos pirmininko ataskaita. Gegužės mėn. Mokinių tarybos pirmininkas
19. Visuotinis mokinių tarybos susirinkimas (Naujai išrinktos komandos formavimo žygis, skirstymasis pareigomis, tarybos rinkimas ir kt.) Mokinių tarybos nuostatų aptarimas

 

Rugsėjo mėn. Mokinių tarybos kuratorius

Mokinių tarybos pirmininkas

20. Mokinių tarybos pirmininko, sekretoriaus rinkimai Rugsėjo mėn. Mokinių tarybos kuratorius
21. Kostiumų diena Spalio mėn. Renginių organizavimo komitetas

Mokinių tarybos kuratorius

22. Boso diena Spalio mėn. 16 d. Renginių organizavimo komitetas

Mokinių tarybos kuratorius

23. Akcija „Uždek žvakutę ant svetimo kapo“ Spalio  mėn. Mokinių tarybos kuratorius
24. Pyragų diena Lapkričio 6d. Mokinių taryba

 

25. Naktis gimnazijoje Lapkričio mėn. Renginių organizavimo komitetas

Mokinių tarybos kuratorius

26. Draugo diena Lapkričio 29d. Renginių organizavimo komitetas
27. Kino vakaras (filmas advento/kalėdine tema) Gruodžio pirma savaitė Renginių organizavimo komitetas
28. Prisidėti prie akcijos „Papuoškime mokyklą“ Gruodžio mėn. Mokinių taryba

Mokinių tarybos kuratorius

Mokinių tarybos kuratorė                                                                   Vineta Dzeikauskienė

Mokinių tarybos pirmininkas                                                               Marita Jančiukaitė