ORGANIZACIJOS, TEIKIANČIOS PAGALBĄ MOKINIAMS, MOKYTOJAMS, TĖVELIAMS
Organizacijos pavadinimas
Adresas
Telefonas
Adresas internete ir el. Paštas
Teikiamos paslaugos
Nacionalinis egzaminų centras
M. Katkaus g. 44
 Vilnius,
Lt-09217
(8_5)2756180
Pagalba mokiniui, mokytojui, mokyklai, organizuoja ir vykdo žinių bei gebėjimų testavimą ir egzaminavimą
Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Jotvingių g. 8,
 Alytus,
 Lt-62116
02,112
(8_315)55664
(8_315)55737
(8_315)69202
 
Teisių ir laisvių apsauga, saugumo užtikrinimas, pagalba asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, nukentėjus dėl teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar pan. Veiksnių, saugaus eismo priežiūra
Tarptautinė migracijos organizacija
Jakšto g. 12,
 Vilnius,
Lt-01105
(8_800)25252
 (8_5)2624897
 (8_5)2121600
Patarimai vykstantiems į užsienį, pagalba prekybos žmonėmis aukoms, ypač moterims ir vaikams
Psichologinės paramos ir konsultavimo centras
K. Petrausko g. 19a
Kaunas,
Lt-44162
(8_682)36993
 
Psichologinis vaikų ir suaugusių konsultavimas
Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centras
Margio g. 12 /
Vytauto g. 20,
Alytus,
Lt-62153
(8_315)74284
(8_315)52969
 
 
Pedagoginė – psichologinė pagalba mokiniui, tėvams, ugdymo įstaigoms
VšĮ paramos vaikams centras
Latvių g. 19,
Vilnius,
Lt-08113
(8_5)2715980
 (8_611)43567
(8_611)22612
Psichologinė pagalba patyrusiems prievartą vaikams ir suaugusiems bei šeimoms, įveikiant psichologines krizes ir šalinant emocinius nesklandumus
VšĮ vaiko namas
Žemaitės g.
21-203, Vilnius
Lt-03118
(8_5)2338396
(8_604)00920
Psihologinė, socialinė ir teisinė pagalba vaikams bei jų artimiesiems, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos ir komercinio seksualinio išnaudojimo
Rul vaiko raidos centras
Vytauto g. 15,
 Vilnius,
Lt-08115
(8_800)11111
Psihologinė pagalba vaikams ir paaugliams telefonu, laiškais, elektroniniu paštu
VšĮ jaunimo psichologinės paramos centras
Rasų g. 20,
 Vilnius,
Lt-11351
(8_800)28888
Psichologinė parama vaikams ir paaugliams telefonu, elektroniniu paštu. Suteikiama informacija apie psichologinę, socialinę bei medicininę pagalbą teikiančias tarnybas
Narkotikų kontrolės departamentas prie lr vyriausybės
Šv. Stepono g. 27
 Vilnius,
Lt-03210
(8_5)2668060
Teikiama naujausia informacija narkotikų vartojimo prevencijos tema ir atsakoma į daugelį klausimų
Saugaus vaiko centras
Savanorių pr. 271-333,
 Kaunas,
Lt-50131
(8_7)3332410
 
 
Vaikų prievartos ir kitų vaikų krizių prevencija bei intervencija, suteikiant savalaikę kvilifikuotą pagalbą, mokant specialistus, šviečiant vaikus, tėvus, visuomenę
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Sodų g. 15, Vilnius
Lt-01313
116111
(bendras numeris visoje Europos Sąjungoje)
 
Pagalba smurtą patiriantiems vaikams, nukreipiama į galinčias padėti įstaigas ar organizacijas