Sertifikatai, pažymėjimai

Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantė. Parengta pagal mokymų programą, patvirtintą Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. VK-331 „Dėl projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymų programos patvirtinimo“.

DofE tarptautinės apdovanojimų programos koordinatoriaus pažyma (2019-04-25 Nr. (1.18) V4-9160;

Anglų k. lygio nustatymo (2019-04-02, Sertifikatas Nr. 117);

Muzikos mokytojos metodininkės kvalifikacinės kategorijos pažymėjimas (2019-02-14, A Nr.038903);

Sertifikatas ,,Open Senses“ project (Nr.2015-2LT02-KA 105-004276);

Švietimo konsultanto pažymėjimas (2014-05-06, SK Nr. 4748);

ECDL programos sertifikatas (2012-01-06 LT033227).

Sertifikatas apie dalyvavimą bendradarbiavimo projekte su  Albert Schweitzer–Gymnasium (Krailshaimas,Vokietija 2010-10-29);

Mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimas (2010-06-23, A Nr.002971);

Dalyvavimo deklaracija Europos mainų projekte Lietuva ir Belgija (2007-03-11).

Švietimo įstaigos vadovo atestacijos pažymėjimas (2005-04-29,  A Nr. 004982);