Gimnazijoje paskaita „Prasmingų santykių kūrimas“

Laisvės TV projektas „Kartu“ atnaujino savo veiklą, todėl spalio 14 dieną Alytaus r. Simno gimnazijoje lankėsi lektorė Inga Globė – intelekto lavinimo instruktorė, vadovė ir verslininkė, muzikinio patyriminio projekto „AMIYA Inspiration“ koordinatorė, tarptautinių renginių organizatorė. Moteris su mokiniais aptarė žmonių tarpusavio santykius: 8–Ig klasių mokiniams skaitė paskaitą tema: „Prasmingų santykių kūrimas“.

Lektorė pabrėžė, kad prasmingus ir darnius santykius galima kurti tik lavinant emocinį intelektą. Būtent šis intelekto tipas lemia teigiamą žmogaus mąstyseną, mokėjimą pažinti save ir kitus, valdyti emocijas siekiant geresnių mokymosi rezultatų. Lavinti emocinį intelektą galima tada, kai šalia žmogaus atsiranda kitas aukšto emocinio intelekto žmogus – jį stebint, galima mokytis ir perimti emocijų reguliavimą.

Susitikimas su emocinio intelekto instruktore buvo laibai vertingas, sustiprino dalyvių pasitikėjimą savimi, motyvavo siekti savo tikslų, mokė, kaip elgtis sudėtingais gyvenimo atvejais.

Gimnazijos informacija