Entries by Danguolė Grėbliūnienė

Metų jaunasis maltietis

 Simno gimnazijos jaunuosius maltiečius aplankė džiugi žinia: IV ag klasės mokinys Germantas Rutkauskas nominuotas „Metų jaunuoju maltiečiu“. Trakų rajone vykusioje Maltiečių šventėje MOPT prezidentas Bronius Einaras Germantą, kaip šauniausią metų jaunąjį maltietį, apdovanojo padėkos raštu ir Angelo statulėle. Iš tiesų Germantas aktyviai dalyvauja maltietiškoje veikloje: ne tik gimnazijoje, bet ir Simno seniūnijoje lanko senelius, organizuoja […]

TĖVELIAMS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MODELIŲ PASIRINKIMO

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI I MODELIS. Priešmokyklinio ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė – 4 val. per dieną. 6.1. Grupės formavimo vieta – ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 6.2. Maksimalus vaikų skaičius grupėje –  20. 6.3. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai, programos įgyvendinimo minimali trukmė – 640 valandų. 6.4.Maitinimas – pusryčius ir priešpiečius tėvai perka patys […]

DĖL VISUOTINO PRIEŠMOKYKLINUKŲ IR PIRMOKŲ NEMOKAMO MAITINIMO!

2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai)  ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. […]

Linksmoji vasaros futbolo mokykla

Rugpjūčio mėn. 10–21 dienomis Simno gimnazijos stadione jau 17 kartą vyko „Linksmosios vasaros futbolo mokyklos“ užsiėmimai. Ši stovykla yra dalis NVŠ programos „Vaikų užimtumas sportinių žaidimų pagalba“. Projekto tikslas – ne tik sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams turiningai praleisti laisvalaikį vasaros atostogų metu, bet ir tenkinti įvairiapusio lavinimosi, saviraiškos poreikius bendraujant, sportuojant, kuriant ir užsiimant kita pozityviai aktyvia […]

Valančiukų organizacijos įkūrimas

Grupelė Simno gimnazijos mokinių apsisprendė būti dorais, sąžiningais ir blaiviais žmonėmis, todėl rugpjūčio 15 dieną, per Žolinių atlaidus, Simno Švnč. Mergelės Marijos bažnyčioje iškilmingai pasižadėjo gyventi vadovaudamiesi Vyskupo M. Valančiaus idėjomis. Ceremonijoje dalyvavo parapijos klebonas R. Žukauskas, Blaivybės sąjūdžio atstovai iš Vilniaus, Simno gimnazijos direktorė, organizacijos vadovė (tikybos mokytoja) D. Seniūnienė ir mokinių tėvai. Šventės […]

AKTUALI INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ!

AKTUALI INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ! NEBELIKO „POPIERINIŲ“ PAŽYMŲ TIEK DARŽELIUOSE, TIEK MOKYKLOSE  Nuo 2020 metų gegužės 1 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymui Nr. V-951 „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ įsigaliojo ne tik nauja sveikatos pažymos forma, tačiau nebeliko ir popierinės statistinės apskaitos formos. Svarbu […]

KVIETIMAS

Išeisite, taip neseniai čia pirmąkart atėję, Išmokę pirmą raidę parašyt. Išeinate tokie jau dideli, o prieš gyvenimą tokie mažyčiai.   MIELI ABITURIENTAI, MOKYTOJAI, TĖVELIAI IR VISI NORINTYS PASVEIKINTI,  Maloniai kviečiame atvykti į Simno gimnazijos abiturientų brandos atestatų įteikimo šventę, kuri vyks rugpjūčio 14 dieną 15 val. Simno kultūros centre.  Šventės metu privalomas saugos reikalavimų laikymasis.

Vasaros linksmoji futbolo mokykla 2020

2020 m. rugpjūčio mėn. 10-21 dienomis nuo 10 val. Simno gimnazijos stadione jau 17 kartą bus organizuojami „Linksmosios vasaros futbolo mokyklos“ užsiėmimai. Stovykloje laukiame vaikų ir jaunuolių, norinčių aktyviai ir linksmai leisti laiką su bendraamžiais: žaisti futbolą, dalyvauti įvairiuose konkursuose… Fizinio ugdymo mokytojas Juozas Bagdanavičius

Simno gimnazijoje – edukacinių erdvių atnaujinimas

Mūsų gimnazijos bendruomenei prasminga ir svarbi Geros mokyklos koncepcijoje įtvirtinta nuostata, kad šiuolaikinės mokyklos aplinka turi būti ne tik saugi, sveika ir patraukli. Mokiniai čia turėtų jaustis patogiai ir jaukiai, o fizinės erdvės nuteiktų atvirumui, bendravimui, bendradarbiavimui, tarpusavio pagarbai, sudarytų galimybę patirtiniam mokymuisi. Birželio mėnesį gimnazijoje vyko įvairios veiklos, skirtos edukacinėms erdvėms atnaujinti. Jose dalyvavo […]

Stovyklavo jaunieji šauliai

Birželio 15–19 dienomis Simno gimnazijos jaunieji (ir būsimi) šauliai turiningai leido laiką dienos stovykloje: gilino ir plėtė turimas žinias, sportavo, kūrė stovyklos simbolį, mokėsi rikiuotės pratimų, šaudė, susipažino su topografijos pagrindais, dalyvavo žygiuose. Stovyklautojai dalyvavo ir šaudymo varžybose, kur išbandė jėgas šaudydami iš pneumatinio šautuvo, pistoleto, Airsoft šautuvo, lankų. Individualioje rungtyje šaudyti iš pneumatinio šautuvo […]