SKELBIMAS PRETENDENTŲ, DALYVAUJANČIŲ KONKURSE ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI DĖMESIUI!

             Informuojame, kad ne dėl nuo Alytaus rajono savivaldybės valios priklausančių priežasčių, vėluojant Nacionalinės švietimo agentūros vykdomoms  pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo procedūroms,  nukeliamas pretendentų dalyvauti konkurse Alytaus r. Simno gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti (skelbimas paskelbtas Alytaus rajono savivaldybės tinklalapyje 2020-06-11 https://www.arsa.lt/index.php?4241793755)  vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų ataskaitų, išduotų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopijų pateikimo terminas ir atrankos data.

          Pretendentai dalyvauti konkurse Alytaus r. Simno gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti  vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų ataskaitų, išduotų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopijas privalo pateikti iki  2021 m. sausio 8 d. įskaitytinai. Ataskaitos  teikiamos tiesiogiai (adresu: Pulko g. 21, Alytus,  savivaldybės priimamasis) arba registruotu laišku (adresu: Alytaus rajono savivaldybės administracijai, Pulko g. 21, Alytus), arba elektroniniu paštu (el. p. nijole.kiguoliene@arsa.lt). Pretendentų atrankos posėdžio data – 2021 m. sausio 22 d.

             Telefonai pasiteirauti: (8 315) 69 009, (8 315) 69 010, (8 315) 55 547.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Malonu gauti dovanų

Pratęstas karantino laikotarpis „verčia“ pristabdyti kai kurias veiklas, todėl atsirado daugiau laiko mėgstamos literatūros skaitymui. Nors šiandien bibliotekų fondai nemaži, bet dovanotų knygų gauti visada malonu. Džiugu, kad daugėja žmonių, kuriems malonu ne tik gauti, bet ir dalintis, todėl labai džiaugiamės buvusios Simno gimnazijos abiturientės Aivos Tamkevičiūtės dovanomis: ji bibliotekai padovanojo knygų paaugliams, žodynų, kurių jai jau nereikės, o moksleiviai dar mielai pasinaudos.

Kraštietis profesorius Arvydas Šeškevičius taip pat dažnai svečiuojasi Simne ir beveik visada atvyksta su dovanomis. Taip gimnazijos bibliotekos fondus papildėme medicinine literatūra, žodynais, žinynais, o biologijos kabinetą – įvairiomis mokymo priemonėmis. Šį kartą sulaukėme puikiai išlaikytų vertingų meno albumų: vieni „atiteko“ dailės kabinetui, o kiti „apsigyveno“ bibliotekoje.

Tikiu, kad geras pavyzdys užkrečia. Prasidėjus gruodžio mėnesiui, visi ruošime namus artėjančioms šventėms, todėl mes, bibliotekininkai, tikimės, kad bibliotekos vėl sulauks dovanų… Juk ne akcija „Knygų Kalėdos“ svarbi, o socialinis ryšys!

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie dalinasi!

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Simno filialo vyresn. bibliotekininkė
Lina Daniulevičienė

NAUJA INFORMACIJA DĖL MOKYMO SIMNO GIMNAZIJOJE NUO LAPKRIČIO 9D.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Alytaus r. Simno gimnazijos ugdomosios veiklos bus organizuojamos taip:

 Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo auklėtiniai Simno  gimnazijoje lapkričio 9-27 d. ugdomi kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

5-8, I-IV g klasių mokiniai nuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 27 d. mokysis nuotoliniu būdu pagal gimnazijoje patvirtintą tvarką. Mokymui bus naudojama bendradarbiavimo platforma Zoom, lankomumas ir pažangumas fiksuojamas gimnazijos dienyne Tamo.

Valančiukai akcijoje „Uždek žvakelę ant pamiršto kapo“

Spalio 23 dieną Simno gimnazijos valančiukų kuopelės nariai, vadovaujami mokytojos Daivos Seniūnienės, dalyvavo akcijoje „Uždek žvakelę ant pamiršto kapo“. Po pamokų mokiniai uždegė žvakeles ant apleistų, niekieno nelankomų kapų Simno kapinėse ir pagerbė visus išėjusius Anapilin malda už mirusiuosius. Tokia akcija padeda nepamiršti Vėlinių tradicijų ir ugdo pagarbą mirusiesiems.

                                                                                                                                                                                                       Mokytoja D. Seniūnienė

Gerų darbų savaitgalis

Simno gimnazijos jaunieji maltiečiai praėjusį savaitgalį dalyvavo rudeninėje Maisto banko akcijoje. Nors už lango rudens dargana ir šypsenos „paslėptos“, jaunimas kvietė žmones dalyvauti akcijoje, pasidalinti savo gerumu, ištiesti pagalbos ranką stokojantiems seneliams, daugiavaikėms šeimoms. „Ištiesti pagalbos ranką nesvarstant, nekritikuojant, pasverti savo širdies gerumą ir taip pasaulį daryti geresniu,“ – mąstė jaunieji maltiečiai ir dėkojo visiems, dalyvaujantiems akcijoje.

Maisto banko akcijos metu surinkome 552 vienetus produktų, kurie bus išdalinti Alytaus rajono žmonėms.

                                                                                            Jaunosios maltietės Melita ir Miglė

 

„Moliūgų“ ir „Helovyno“ šventė

Paskutinį penktadienį prieš atostogas Simno gimnazijoje vyko Moliūgų ir Helovyno šventė, kurioje mokiniai parodė savo „tamsiąsias“ puses. Anksti ryte visus, atėjusius į mokyklą, pasitiko įvairiausiai išpjaustytų šviečiančių moliūgų paradas: išrikiuoti ant laiptų, palangių, stalų, moliūgai stebino grožiu, įmantriais raštais, kūrėjų išmone. Juos gamino ir atnešė kiekvienos klasės atstovai. Visą dieną pertraukų metu gimnazijoje skambėjo muzika, per ilgąsias pertraukas mokiniai fotografavosi prie stendo tarp šiurpą keliančių dekoracijų. Buvo renkami baugiausiai apsirengę mokiniai ir mokytojai, gražiausiai išpjaustytas klasės moliūgas. Nugalėtojais pripažinti: 8a klasės moliūgas, „baisiausias“ kaukes pasigaminusios buvo Eva Vasiljevaitė (6a) ir Rugilė Brusokaitė (8a).

Po rinkimų visi galėjo pasivaišinti saldainiais! Labai džiaugiamės, kad mokiniai taip noriai ruošėsi šiai diena, tikimės, kad ir toliau visi aktyviai dalyvaus mokinių tarybos organizuojamuose renginiuose!

Mokinių taryba

 

Rudens šventė

  Spalio 23 dieną gimnazijoje vyko tradicinė pradinukų Rudenėlio šventė: jau nuo spalio 21 dienos veikė darbelių iš gamtinės medžiagos paroda. Šventės metu mokiniai dalyvavo edukacijoje ,,Aš muiliukas, o ne torčiukas”, dailyraščiu rašė tekstą apie rudenį, kūrė mandalas iš įvairios gamtinės medžiagos. Edukacinio užsiėmimo metu pradinukai susipažino su eterinių aliejų, džiovintų augalų panaudojimu norint suteikti muilui viliojantį kvapą. Praktinės užduoties metu kiekvienas dalyvis pasigamino pasirinktos formos, spalvos, vieno arba kelių skirtingų kvapų muilą. Parašę dailyraščiu tekstą apie rudenį ir išsirinkę pačius gražiausius darbus, vaikai kūrė mandalas, naudodami įvairią gamtinę medžiagą: kaštonus, giles, eglių, pušų kankorėžius, džiovintus augalus. Pavyko sukurti įdomias, spalvingas, originalias mandalas.

Mokytoja D.Ardzevičienė

Gimnazijoje paskaita „Prasmingų santykių kūrimas“

Laisvės TV projektas „Kartu“ atnaujino savo veiklą, todėl spalio 14 dieną Alytaus r. Simno gimnazijoje lankėsi lektorė Inga Globė – intelekto lavinimo instruktorė, vadovė ir verslininkė, muzikinio patyriminio projekto „AMIYA Inspiration“ koordinatorė, tarptautinių renginių organizatorė. Moteris su mokiniais aptarė žmonių tarpusavio santykius: 8–Ig klasių mokiniams skaitė paskaitą tema: „Prasmingų santykių kūrimas“.

Lektorė pabrėžė, kad prasmingus ir darnius santykius galima kurti tik lavinant emocinį intelektą. Būtent šis intelekto tipas lemia teigiamą žmogaus mąstyseną, mokėjimą pažinti save ir kitus, valdyti emocijas siekiant geresnių mokymosi rezultatų. Lavinti emocinį intelektą galima tada, kai šalia žmogaus atsiranda kitas aukšto emocinio intelekto žmogus – jį stebint, galima mokytis ir perimti emocijų reguliavimą.

Susitikimas su emocinio intelekto instruktore buvo laibai vertingas, sustiprino dalyvių pasitikėjimą savimi, motyvavo siekti savo tikslų, mokė, kaip elgtis sudėtingais gyvenimo atvejais.

Gimnazijos informacija

Maltietiškos dovanos gimnazijos mokiniams

Kasmet Maltos ordino pagalbos tarnyba organizuoja vaikų paramos akciją „Mažoj širdelėj – didelės idėjos“, kurioje gali dalyvauti visi Lietuvos žmonės. Jų padovanotos kanceliarinės prekės, kuprinės, knygutės, žaidimai pasiekia gimnazijas, dienos centrus ir nudžiugina besimokančius gausių šeimų vaikus, moksleivius. Už gautas dovanas dėkoja ir Simno gimnazijos jaunieji maltiečiai – galės jomis pasidalinti, pradžiugindami stokojančius savo bendraklasius: juk pasidalintas gerumas yra dvigubai didesnis, nes mažose širdelėse tikrai išsipildo ne viena svajonė.

 

                                                                                            Jaunasis maltietis Modestas

 

Simno gimnazijos prezidento rinkimai ir inauguracija

 Spalio mėnesį gimnazijoje vyko prezidento rinkimai. Spalio 7 dieną vyko kandidatų į gimnazijos prezidentus rinkiminiai debatai. Rugilė Brusokaitė (8a kl.), Modestas Ekleris (Iag kl.) ir Marita Jančiukaitė (IIIag kl.) pristatė savo rinkimines programas ir siekius bei stengėsi įtikinti rinkėjus savo balsą atiduoti būtent jiems. Gimnazijos bendruomenė įsitraukė į diskusiją. Buvo iškelti klausimai apie prezidento būtinas savybes, mokinių ir mokyklos įvaizdį, mokinių ir mokytojų santykius. Kandidatai išsakė savo poziciją bei atsakė į jiems pateiktus klausimus.

Spalio 9 dieną vyko balsavimas, o spalio 16 dieną buvo paskelbti Simno gimnazijos rinkimų rezultatai. Įvyko iškilminga prezidento inauguracija. Gimnazijos prezidente tapo IIIag klasės mokinė Marita Jančiukaitė. Naujosios prezidentės pasveikinti atvyko ir Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariai Jūratė Overaitytė ir Danielius Jakubavičius. Nuoširdžiai sveikino Maritą ir linkėjo sėkmės bei kantrybės įgyvendinant visus sumanymus! Kandidatė priėmė prezidento regalijas, pasirašė ištartą priesaiką ir pristatė savo komandą, su kuria dirbs ateinančius mokslo metus.

Sveikiname naująją prezidentę ir linkime puikių idėjų bei ištvermės jas įgyvendinant!

Rinkimų komisija