Simno gimnazijoje – edukacinių erdvių atnaujinimas

Mūsų gimnazijos bendruomenei prasminga ir svarbi Geros mokyklos koncepcijoje įtvirtinta nuostata, kad šiuolaikinės mokyklos aplinka turi būti ne tik saugi, sveika ir patraukli. Mokiniai čia turėtų jaustis patogiai ir jaukiai, o fizinės erdvės nuteiktų atvirumui, bendravimui, bendradarbiavimui, tarpusavio pagarbai, sudarytų galimybę patirtiniam mokymuisi.

Birželio mėnesį gimnazijoje vyko įvairios veiklos, skirtos edukacinėms erdvėms atnaujinti. Jose dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė: vieni įvairiomis technikomis piešė ant dirbtuvių sienų visus keturis metų laikus, kiti atnaujino Kneipo taką, sodino gėlynus. Dėkojame mokytojams, mokiniams, tėvams, ūkio darbuotojams – visai bendruomenei – už kūrybingumą ir pagalbą kuriant bei puoselėjant edukacines erdves!

Gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Stebulių „Ateities“ bendruomenei ir Ritai Sebestinienei, buvusiai 35 laidos Simno vidurinės mokyklos mokinei, kuri ne tik padovanojo kelis šimtus gėlių daigų, bet ir pamokė gimnazijos darbuotojus, kaip meistriškai formuoti tujų medelius… Ši moteris meilę savo vaikystės mokyklai išreiškė sugrįžusi į ją ir papuošusi aplinką. Taip pat nuoširdžiai dėkojame už paramą nuolatinei gimnazijos rėmėjai – UAB „Lauveka“ direktorei Editai Rimkienei.

                                                                                       Gimnazijos administracija

Paminėjome Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną

Minėdami birželio 5-ąją, Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, kurios tikslas – skatinti žmones saugoti aplinką, Simno gimnazijos Erasmus+ projekto „Stabdykime klimato kaitą“ dalyviai, mokiniai ir mokytojai, vyko į nuostabų gamtos kampelį – Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje esančios Buktos girininkijos gamtinį pažintinį taką.

Atvykome čia ne tik pasivaikščioti, pasigrožėti pažintiniu taku, bet ir vykdyti projekto veiklas: susipažinti su saugomomis teritorijomis, įvairia miško augalija ir gyvūnija, kurti  plakatus su šūkiais, skatinančiais  atkreipti visuomenės dėmesį į gamtos apsaugą, visiems priminti, kokia  svarbi šiandienos žmogui natūrali gamta su unikaliais Lietuvos miškais.  Jie ne tik džiugina mus įvairiomis gėrybėmis, bet ir suteikia prieglobstį kaitriomis vasaros dienomis, vėsina orą taip mažindami klimato kaitą. Suvokėme, kad miškas yra didžiausia ir brangiausia dovana žmogui, kurią turime tausoti ir saugoti.

Almos Kyguolienės vadovaujamo šokių būrelio jaunosios šokėjos „padovanojo“ šokį Žemei. Džiaugiamės, kad bent maža dalele galėjome prisidėti prie gamtos išsaugojimo ir puikiai praleidome laiką.

      

Stovyklavo jaunieji šauliai

Birželio 15–19 dienomis Simno gimnazijos jaunieji (ir būsimi) šauliai turiningai leido laiką dienos stovykloje: gilino ir plėtė turimas žinias, sportavo, kūrė stovyklos simbolį, mokėsi rikiuotės pratimų, šaudė, susipažino su topografijos pagrindais, dalyvavo žygiuose. Stovyklautojai dalyvavo ir šaudymo varžybose, kur išbandė jėgas šaudydami iš pneumatinio šautuvo, pistoleto, Airsoft šautuvo, lankų. Individualioje rungtyje šaudyti iš pneumatinio šautuvo geriausiai sekėsi Neringai ir Audriui Deščerams. Visi šaudymo varžybų dalyviai buvo apdovanoti asmeniniais prizais, kuriuos įsteigė LŠS karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė. Žygiuodami į Pošnelės mišką, stovyklautojai susipažino su Simno žydų tragišku likimu, mokėsi statyti pastogę miške. Įdomu ir džiugu, kad stovyklavo net šešios brolių ir seserų „poros“ – tos pačios šeimos vaikai.

Dalyvaudami stovyklos veiklose, mokiniai praplėtė žinias apie šaulių sąjungą, įgijo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. Už galimybę stovyklauti dėkojame LŠS karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-ąjai rinktinei, Alytaus rajono savivaldybės administracijai, o KASP savanoriui šauliui Rokui Čižauskui dėkojame ne tik už perteiktas praktines žinias, bet ir už gražų bendravimą su jaunaisiais šauliais.

Simno gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė Danutė Gudaitienė

Projektinė veikla „Vaistažolių rinkimas Simno apylinkėse“

 Birželio 12 dieną Alytaus rajono Simno gimnazijos 5a klasės mokiniai, vadovaujami auklėtojos Daivos Seniūnienės, ir jaunučių chorą lankantys mokiniai, vadovaujami Giedrės Petkevičienės, dalyvavo projektinėje veikloje – Simno apylinkėse rinko vaistažoles. Šio projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis vaistažolėmis, jų savybėmis, naudingumu. Rinkdami vaistažoles, mokiniai ne tik gėrėjosi gamta, prisiminė žolelių gydomąsias savybes, bet ir dainavo, per karantiną „pasiilgę“ bendravimo – juokavo.
Muzikos mokytoja Giedrė Petkevičienė

Gimnazijos mokinių susitikimas su Vilkaviškio vicedekanu kun. Gediminu Bulevičiumi

 

Savaitės renginius baigėme susitikdami su ilgamečiu parapijos klebonu Gediminu Bulevičiumi, Simne praleidusiu net 21 metus – tris kadencijas. 1989 metų pabaigoje, septintaisiais kunigavimo metais, jis buvo paskirtas klebonauti Simno parapijoje ir pakeitė į Vilkaviškį iškeltą kleboną prelatą kun. Vyt. Gustaitį. Klebonas prisiminė ir papasakojo, kaip dirbdamas Simne subrendo kaip kunigas, todėl beveik visus parapijiečius pažinojo asmeniškai. Pasak jo: „Visa karta užaugo mano akyse“. G. Bulevičius Simno parapijos žmones prisimena kaip labai nuoširdžius ir svetingus, iniciatyvius, visada skubančius į pagalbą sprendžiant parapijos reikalus. Atsisveikindamas klebonas Simno kraštui gražių švenčių proga palinkėjo: „Santarvės, meilės, nuoširdumo, supratimo, sveikatos – tiek dvasinės, tiek ir fizinės. Džiaugtis gyvenimu, nes tai – Dievo dovana.“

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

 

 

Gimnazijos mokinių susitikimas su prelatu kun. Vytautu Gustaičiu

Trečiadienio popietę I-II ag klasių gimnazistai, tęsdami projektą „Pažink savo kraštą“, lankėsi Vilkaviškyje, kur susitiko su dekanu, prelatu kanauninku Vytautu Gustaičiu, 1985–1989 metais buvusiu Simno bažnyčios klebonu. Prelatas pasakojo apie savo pašaukimą, nuveiktus ir planuojamus darbus. Mokiniams patiko nuoširdus kunigo bendravimas ir savotiška Dievo „dovana“ – mokėjimas juokaujant pasakyti rimtus ir svarbius dalykus. Atsisveikindamas Vyt. Gustaitis Simno parapijos žmonėms palinkėjo: „Būti atlaidiems, atviriems ir Dievui, ir žmonėms. Visada užjausti vienas kitą“.

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

 

 

Simno gimnazijos mokinių susitikimas su vyskupu Juozu Žemaičiu

Birželio 10 dieną I-II ag klasių mokiniai, tęsdami projektą „Pažink savo kraštą“, lankėsi Marijampolės Marijonų vienuolyne, kur susitiko su Vilkaviškio vyskupu emeritu Juozu Žemaičiu. Jis papasakojo apie tai, kaip 1953 metais, paskirtas parapijos administratoriumi, atvyko į Simną ir čia išdirbo 14 metų. Simno bažnyčia karo metais buvo labai apdegusi, todėl Juozui Žemaičiui teko organizuoti ir vadovauti jos remontui, kuris 1958 metais buvo baigtas.

Vyskupas Juozas Žemaitis prisiminė, kad Simno krašto žmonės buvo labai nuoširdžiai tikintys, niekada neatsisakę padėti. Pasak vyskupo, būtent Simne prabėgo gražiausi jo gyvenimo metai, todėl su ašaromis „kaip pupomis“ akyse išvyko pagal paskyrimą į Šakių parapiją.

Atsisveikindamas emeritas džiaugėsi, kad gimnazijos mokiniai jį prisiminė ir atvyko aplankyti bei pakalbinti, todėl jiems ir visiems Simno gyventojams palinkėjo: „Dieve duok, kad Simno jaunoji karta nenuklystų į šunkelius, bet išliktų ir kūnu, ir siela sveiki, dori, pavyzdingi.“

 

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

Gimnazijos mokinių susitikimas su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi

Birželio 9 dieną I-II ag klasių mokiniai, dalyvaudami Simnas – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2020 renginiuose ir vykdydami projektą „Pažink savo kraštą“, lankėsi Kauno arkivyskupijos kurijoje. Gimnazistai, lydimi istorijos mokytojų Danguolės Grėbliūnienės ir Vinetos Dzeikauskienės, susitiko ir kalbėjosi su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi.

Eminencija papasakojo apie tai, kas nulėmė dvasininko kelio pasirinkimą. Prisiminė aplinkybes, kaip ir kodėl 1969 metų pabaigoje buvo paskirtas vikaru į Simno parapiją. Atskleidė, kaip 1972-aisiais, gūdžiausiais sovietinės priespaudos metais, kilo mintis pogrindyje leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, kurią redagavo 11 metų; kaip rinko informaciją, kokiu būdu ją spausdino ir platino. Pasak kardinolo S. Tamkevičiaus, „Kronika“ buvo labai panaši į mažytį garstyčios grūdelį, todėl: „Ar jis augs ir atneš laukiamų vaisių, anuomet niekas negalėjo net nujausti. Reikėjo pasitikėti Viešpačiu ir eiti į priekį“. Kardinolas teigė, kad metai, praleisti Simno bažnyčios parapijoje, buvo vieni įsimintiniausių – dar viena Dievo malonė.

Kadangi šie metai Simnui išskirtiniai: jis paskelbtas Mažąja Lietuvos kultūros sostine, o Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia minės 500 metų jubiliejų, kardinolas gimnazistams ir visiems simniečiams palinkėjo turėti gražų tikėjimą: „Eiti per gyvenimą ne vieniems, bet su Viešpačiu, laikantis jo rankos. Dievas moka viską išvesti į gera.“

                                                                                       Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

PAVEŽĖJIMAS BIRŽELIO MĖN.

Iš Santaikos  – 9.15val.

Iš Angininkų – 9.20 val.

Iš Komisaruvkos – 9.30 val.

Iš Mergalaukio – 9.35 val

Iš  Ąžuolinių (prie malūno)  – 9.40 val.

Iš Gluosninkų – 9.50 val.

Iš Kalesninkų – 9.50 val.

 

Pirmokų smėlio paveikslai

Paskutinę mokslo metų savaitę Simno gimnazijos pradinukai vykdė įvairias netradicinio ugdymo veiklas. Viena iš pirmokų vykdytų veiklų buvo smėlio „paveikslo“ kūrimas stikliniame inde. Vaikai prisirinko gamtinės medžiagos: smėlio, akmenėlių, kriauklių,  kankorėžių, smulkių šakelių. Paskui smėlį nudažė įvairiomis spalvomis ir išdžiovino. Viską pasiruošę, stikliniame inde „piešė“ paveikslus: komponuodami spalvas pylė nuspalvintą smėlį, dėjo pasirinktas medžiagas. Kūrybinis procesas „piešti“ spalvotu smėliu nesudėtingas: vaikai galėjo laisvai kurti, žaisti  spalvomis, fantazuoti. Sukurti paveiksliukai pradžiugino ne tik pačius mokinius, bet ir jų tėvelius bei mokytoją.

Visus kviečiame jais pasigrožėti!

Mokytoja Danguolė Ardzevičienė