DĖMESIO

Balandžio mėn. iššūkio „Einu, bėgu, važiuoju!“ rezultatai

Simno gimnazijos bendruomenė balandžio 1-30 dienomis įveikė trečiąjį fizinio aktyvumo iššūkį, todėl norime supažindinti jo rezultatais.

Iššūkis „Einu, bėgu, važiuoju!“, kurio tikslas – kuo daugiau judėti, mažiau laiko praleidžiant prie išmaniųjų technologijų, o laisvalaikį leidžiant lauke, sudomino ne tik gimnazijos mokinius, bet ir mokytojus. Šį kartą dalyviai galėjo judėti trimis „būdais“: eidami, bėgdami, o norintys – ir važiuodami dviračiu. Visus nueitus, nubėgtus ir nuvažiuotus kilometrus registravo programėlėje ir sąžiningai, laikydamiesi taisyklių, siuntė klasių auklėtojoms.

Mokinių taryba, bendradarbiaudama su fizinio ugdymo mokytoja Danute Gudaitiene, suskaičiavo pristatytus rezultatus ir konstatuoja, kad klasių kolektyvai gana aktyviai dalyvavo veiklose. Tai įrodo ir lentelėje įrašyti skaičiai, kuriuos pranešame Simno gimnazijos bendruomenei!

Klasė Ėjimas Bėgimas Važiavimas
5a 270,42 km 0 75,57 km
6a 20,3 km 0 129,74 km
7a 0 0 0
8a 0 0 0
Iag 107,92 km 0 324,24 km
IIag 1142,77 km 6,12 km 98,68 km
IIIag 613,393 km 0 0
IVag 52 km 0 0

Individualiai pasiekti rezultatai: nors IVag kl. abiturientai stropiai mokėsi ir nedalyvavo iššūkyje, jų auklėtoja, istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė, per mėnesį įveikė 52 km; I g kl. gimnazistų „artimieji“ nuėjo 1347,65 km, lietuvių k. mokytoja Aldona Baležentienė – 223,13 km; fizinio ugdymo mokytoja Danutė Gudaitienė – 159,56 km.

Klasių pirmūnai: 5a kl. – Svajūnė Valaikaitė, nuėjusi 245 km; 6a kl. – Vakaris Urbanavičius, dviračiu nuvažiavęs 59,61 km; Iag kl. – Modestas Ekleris, dviračiu nuvažiavęs 71,35 km; IIag kl. – Laura Kisieliūtė, nuėjusi 189,64 km; IIIag kl. – Ugnė Semenaitė, nuėjusi 129,6 km.

Daugiausiai nuėjusi ir nubėgusi klasė – IIag (1142,77 km), (6,12 km); o daugiausiai nuvažiavusi dviračiu – Iag (324,24 km)

Džiaugiamės, kad paminėtų klasių kolektyvai aktyviai dalyvavo iššūkio veiklose: vaikščiojo, bėgiojo bei važiavo dviračiu. Kai susitiksime gimnazijoje, visus nugalėtojus bei individualiai įveikusius iššūkį ir pasiekusius gerų rezultatų, būtinai apdovanosime!

Dėkojame visiems už dalyvavimą ir tikimės, kad aktyviai dalyvausite ir kitose veiklose.

Balionų diena

 Simno gimnazijos 1a klasės mokiniams penktadienis (04-30 d.) buvo ypatingas. Visą dieną pradinukai žaidė ir atliko įvairias veiklas pertraukų ir pamokų metu „lydimi“ balionų. Pavyzdžiui, per tikybos užsiėmimą jie kalbėjo apie draugystę ir Šeštines, o praktinė užduotis buvo ant baliono užrašyti palinkėjimą ir jį padovanoti klasės draugui. Pertraukų metu įvairios veiklos vyko koridoriuje ir lauke. Džiugu, kad šypsenos nuo mokinių veidų „nedingo“ pamokų ir pertraukų metu – visą dieną, todėl „Balionų dieną“ būtinai kartosime!

Pradinių klasių mokytoja Eglė Minevičė

Motinos diena priešmokyklinio ugdymo skyriuje

  Nuo seno Motina tapatinama su žeme: kaip žemė užaugina derlių, taip ir motinos užaugina savo vaikus, todėl Motinos diena ir švenčiama pavasarį, kai bunda žemė. Pirmąjį gegužės sekmadienį visi skubame išreikšti pagarbą, meilę ir padėką savo mamoms. Sakoma, kad MAMA – gražiausias žodis, kurį ištaria žmogaus lūpos. Geriausia dovana mylimai mamai – pačių vaikų padaryti darbeliai, padainuotos dainelės, ištarti patys brangiausi žodžiai, todėl priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai „Žiniukai“ paruošė pačius išradingiausius sveikinimus, nupiešė gražiausius portretus. Dar mamoms paruošė ir staigmeną – padainavo  dainelę ,,Tau, mano mamyte“, kurią nufilmavome ir sekmadienį ryte įkelsime į uždarą facebook grupę.

Visi nuoširdžiai tariame: mielosios mūsų Mamytės, dėkojame už visada pasiruošusias apkabinti rankas, už jėgą ir meilę, kuri mus veda per gyvenimą ir suteikia sparnus skristi.

                          Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Petrikienė

Edukacinės žmogaus saugos pamokos

Simno gimnazijos 5a ir 7a klasių mokiniai balandžio 23 ir 27 dienomis dalyvavo edukacinėje pamokoje „Gaisro lengviau išvengti, nei jį užgesinti“, kurią organizavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistė, ir prisiminė gaisrinės saugos žinias – prasmingas ir įdomus susitikimas. Ši nuotoliniu būdu vykusi pamoka yra priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tęsiamas projektas „BŪK SAUGUS, MOKINY!“, kurio tikslas – supažindinti mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis buityje ir gamtoje, populiarinti pilietiškumo pavyzdžius, motyvuoti pilietiškai ir savanoriškai veiklai gaisrinės saugos srityje.

Žmogaus saugos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko projektas „Gamtos karalystėje“

  Vaikystė – šviesus, ryškus ir nepakartojamas laikotarpis gyvenime. Vaiko siela, ištroškusi pažinti, suvirpa sąlytyje su gamta, nujaučia doros, teisingumo, gėrio reikšmę ir vertę. Norėdamos ugdyti šias vertybes, Simno gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytojos vykdė projektą „Gamtos karalystėje“, kuriame dalyvavo „Smalsiukų“, „Kodėlčiukų“, „Vabaliukų“ grupių ugdytiniai, jų tėveliai.

Šia tema auklėtojos papuošė darželio teritorijoje esantį kalnelį, o vaikučiai savo darbeliais – darželio erdves. Tėveliai dalyvavo parodoje „Išsaugokime savąją gamtą“, kurioje eksponavo kartu su vaikais padarytus darbelius iš gamtinių bei kitų medžiagų. Išvykų metu vaikai ne tik stebėjo pavasarinės gamtos paslaptis, bet ir jas pažino bendraudami, stebėdami, tirdami, eksperimentuodami, tenkindami norą pažinti. Prisiminėme Pasaulinę Žemės dieną, kalbėjome apie šiukšlių rūšiavimą, mokėmės rūšiuoti į tam skirtus konteinerius.

Manome, kad ugdytiniai suprato, jog visi esame atsakingi už gamtos išsaugojimą ir mūsų Žemę.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja I. Emartienė

Pavasario belaukiant

Simno gimnazijos antrokai, padedami tėvelių, nuo kovo mėnesio pradžios ne tik stebėjo pavasario požymius, bet ir „įamžino“ juos nuotraukose. Nors šiemet pavasaris nelepino šiluma, mokinukai atidžiai stebėjo ir fotografavo vis mažėjančius sniego plotus, nuo stogų kabančius varveklius, parskrendančius ir jau sugrįžusius paukščius, pirmųjų pavasario gėlių daigelius bei žiedus, sprogstančių medžių pumpurus.

Kviečiame pasigrožėti nuostabiu jų bendro darbo rezultatu – fotoalbumu!

Mokytoja Danguolė Ardzevičienė

Socialinio emocinio ugdymo savaitė gimnazijoje

Kovo 26-ąją minima Tarptautinė socialinio ir emocinio ugdymo diena jau antrus metus suvienija trisdešimt šešių šalių iš šešių kontinentų bendruomenes ir asmenis, kurie įsipareigoję socialiniam ir emociniam ugdymui. Ji vienija visus, kurie tiki, jog galime kurti stipresnes mokyklas ir bendruomenes tam, kad šiandien ir rytoj pasaulis būtų teisingesnis ir rūpestingesnis.

Simno gimnazijoje nuo kovo 26 d.  iki balandžio 2 d. vyko socialinio emocinio ugdymo savaitė, kurios metu skirtingų klasių mokiniai vykdė veiklas, susijusias su emocijomis, socialine atskirtimi, patyčiomis. Pradinių klasių mokiniams mokytojai vedė valandėles, aiškindami apie patyčias, žiūrėjo ir aptarė filmus apie socialinę atskirtį, piešdami bandė išreikšti emocijas. 2a klasėje vyko valandėlė „Socialinė atskirtis ir geras gyvenimas Lietuvoje“, kurios metu vaikai diskutavo apie žmonių gyvenimą mūsų šalyje.

4a klasės mokiniai dalyvauja projekte, kurio veiklose ugdomos socialinės, emocinės kompetencijos. Šią savaitę mokiniai susipažino su 48 emocijomis. Pamokų metu, padedami mokytojos Jolantos Mikelionienės, jie mokėsi būti čia ir dabar per dėmesingą įsisąmoninimą. Ketvirtokai atliko emocijų paleidimo – kvėpavimo pratimus, rašė refleksijos dienoraštį, vykdė tylos praktiką. Mokiniai dalyvavo meno terapijoje: klausėsi įvairių autorių parašytų ir atliekamų relaksacinių kūrinių, o paskui rašė, kokias emocijas sukėlė girdėta muzika. Klausėsi mokytojos skaitomo kūrinio „Jausmų diagnostika“ ir rašė savo emocijas, gamino „Emocijų diagramas“ ir jose užrašė savo patirtis. Sukūrė plakatą „Emocijos“. Mokiniai įgytas žinias ir gautus praktinius patarimus nutarė taikyti namuose – kasdieniniame gyvenime.

Aktyviai prie savaitės veiklų prisidėjo dailės mokytoja Jurgita Lenkauskienė: su 5a klasės mokiniais pagal emometro paveiksliuką rinko žodį, kuris geriausiai apibūdina esamą emociją ar savijautą, ir pasirinktomis priemonėmis emociją vaizdavo popieriaus lape. 8a klasės mokiniai turėjo pagalvoti, kokio stiliaus drabužius jiems patinka dėvėti, kaip apranga „apibūdina“ jų asmenybes. Įvairiuose šaltiniuose ieškojo tam stiliui tinkamų detalių ir priedų pavyzdžių ir, naudodamiesi pasirinktomis priemonėmis, kūrė savo stiliaus kompozicijas, jas pristatė, o II ag klasės mokiniai, taikydami akvarelės liejimo techniką, popieriaus lape spalvotai „pavaizdavo“ savo emocijas ir savijautą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Grėbliūnienė

Velykų šventė „Aš margutį ridenu…“ ikimokyklinio ugdymo skyriuje

Šv. Velykų šventė prasideda Verbų sekmadienį ir baigiasi po dviejų savaičių – per Atvelykį arba vaikų Velykėles. Šis laikas susijęs su gamtos ir žmogaus atgimimu, atsinaujinimu, tikėjimu.

Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai kartu su pedagogėmis ruošėsi pačiai linksmiausiai pavasario šventei – šventoms Velykoms. Vaikai su mokytojomis augino žalumynus, kurie simbolizuoja atgyjančią gyvybę, sugrįžtantį pavasarį ir džiaugsmą. Ugdytiniai ne tik iš įvairių priemonių gamino margučius, bet numargino dar ir po didelį margutį. Paskui pagamintais margučiais papuošė lauke esantį kalnelį, ant kurio, šalia spalvingų margučių, įsitaisė ir Velykų zuikutis.

„Vabaliukų“ grupės ugdytiniai suorganizavo parodėlę „Velykų zuikutis ir margutis“ ir pakvietė joje dalyvauti ne tik darželio ugdytinius, bet ir tėvelius, pedagogus. Pagamintais darbeliais puošė savo grupes, darželio patalpas.

Vaikučius aplankė Velykų bobutė – Velykė, nešina pintine margučių ir dovanėlių. Ji vaikams papasakojo, kokia Didžiosios savaitės prasmė, kaip dažomi margučiai, kas yra Velykė. Paskui visi kartu dainavo daineles, šoko kiškių šokius, ėjo ratelius.

Po Velykų ugdytiniai vėl rinkosi į grupes kupini įspūdžių, smagiai nusiteikę, nešini margučiais ir dalyvavo margučių ridenimo varžybose, ieškojo po grupę išsibarsčiusių margučių.

Taip mūsų mažieji susipažino su Velykų tradicijomis ir papročiais.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja A. Kubilienė

Pirmokai susipažino su kiaušinių marginimo būdais

 Alytaus r. Simno gimnazijos pirmokai balandžio antrą dieną turėjo susitikimą su „naujomis mokytojomis“: supažindinti su kiaušinių marginimo būdais sutiko mamytės Irma Kvederavičienė ir Jurgita Zaleckienė. Mokytoja Irma mokė dekoruoti įvairiaspalvėmis servetėlėmis ir kiaušinio baltymu, o Jurgita pristatė marginimo būdą su rankšluostinėmis servetėlėmis, maistiniais dažais ir pipete. Loreta Kaminskienė su pirmokais kūrė šv. Velykų dekoraciją: mokiniai naudojo vaškines kreideles, popieriaus lapą ir guašą. Paskui visi kartu pagamino ir kiaušinį „milžiną“.

Pirmokai labai džiaugėsi nauja patirtimi, kad gali mokytis iš mamų, kurios savo kūrybiškumu „užkrėtė“ visus. Žinias, kurias įgijo edukacijų metu, mokiniai pasitikrino Quizizz platformoje. Paaiškėjo, kad be klaidų viktoriną išsprendė: Rusnė Šarauskaitė, Akvilė Zaleckaitė, Emilija Vaitkevičiūtė, Augustas Valentinavičius, Dominykas Račkauskas, Gabrielė Urbanavičiūtė, Ainis Bukšnys.

Pradinių klasių mokytoja Eglė Minevičė