„SUPasi vasara 2018“ Simno gimnazijoje

Prieš devynis metus užgimusi Alytaus rajono mokyklų švietimo pagalbos specialistų idėja burti specialiuosius pedagogus į tęstinį projektą išsivystė į kasmetinį nepakartojamą, emocingą, kūrybingą renginį. Nuo 2009 metų specialistai ir jų ugdytiniai po „SUPasi vasara“ vėliava renkasi į vis skirtingos tematikos praktinius seminarus, kurių tikslas – padėti pedagogams ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių komunikacines, kūrybines, socialines kompetencijas įvairių veiklų metu, skleisti pagalbos mokiniui specialistų gerąją patirtį. Alytaus rajono mokyklų komandos aplankė Simno specialiąją mokyklą, Butrimonių, Daugų, Miroslavo gimnazijas, Alytaus apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą, Kraštotyros muziejų. 2018 m. gegužės 15 d. Simno gimnazijoje vyko devintasis projekto renginys – „Žvaigždžių stovykla“.

Praktinio seminaro idėja – XXI a. „herojų“ (t.y. ugdytinių) esminių įgūdžių ugdymo svarba sėkmingai vaiko raidai ir socializacijai. Svarbu suprasti SUP turinčių mokinių ugdymo(si), saviraiškos poreikius ir tenkinti juos parenkant tinkamą ugdymo(si) proceso aplinką, turinį, lavinantį kūrybines galias, empatiją, skatinantį mokinių savianalizę. Į Simno gimnaziją šiais metais sugužėjo gausus bičiulių būrys iš Simno specialiosios mokyklos, Daugų V. Mirono gimnazijos, Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus, Butrimonių, Krokialaukio T. Noraus-Naruševičiaus, Miroslavo, Pivašiūnų gimnazijų, Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos.

Tik gerai jausdamasis ir aktyviai veikdamas žmogus geba įsiminti informaciją ir lengvai ją atgaminti. Emocinio intelekto lavinimo, fizinių veiklų metu vaikai buvo skatinami tinkamai išgyventi sėkmę ir nesėkmę, pažinti save ir kitus, ieškoti tinkamų iššūkių sprendimo būdų. Kiekvienas dalyvis gavo po emblemą su žvaigždės vardu, kuris, organizatorių sumanymu, turėjo suteikti pasitikėjimą, sužadinti smalsumą. Žinia, ne vienas, grįžęs namo pasidomėjo, kuriame žvaigždyne spindi jo įstabusis dangaus šviesulys. Šventišką nuotaiką pagyvino Simno gimnazijos pradinių klasių mokinių šokių pasirodymai, įsukę į ritmikos verpetą visus svečius.

Specialieji pedagogai turėjo puikią progą pasidalinti gerąja ugdomąja patirtimi, aptarti ir įvertinti nuveiktus projekto darbus, pasiektus rezultatus, apsvarstyti naujus sumanymus artėjančiam „SUPais vasara“ dešimtmečiui 2019 metais. Darnus Alytaus rajono mokyklų specialistų kolektyvas dėkoja mokyklų vadovams, sudarantiems galimybes kasmet susitikti analogų respublikoje neturinčiame renginyje, puoselėjančiame bendruomeniškumą, vieningumą, geranoriškumą, toleranciją.

Nuoširdi organizatorių padėka organizuojant ir vykdant renginį Simno gimnazijos administracijai, mokytojoms Danutei Gudaitienei ir Almai Kyguolienei, socialinei pedagogei Žanetai Bagdžiūnienei, „Kretingos maistas“ atstovams už gardžią kareivišką košę.

Parengė Simno gimnazijos logopedė Renata Danevičienė

ABĖCĖLĖS šventė

Gegužės 10 dieną Simno gimnazijoje pirmų klasių mokiniai susirinko švęsti tradicinę ABĖCĖLĖS šventę. Į ją pakvietė tėvelius, direktoriaus pavaduotoją D. Grėbliūnienę, bibliotekininkę L. Daniulevičienę ir mokytojus. Pirmokai,atlikdami paruoštą programėlę,  parodė, ko išmoko per pirmuosius metus gimnazijoje: jie deklamavo, dainavo, šoko. Gimnazijos bibliotekininkė pasveikino mokinukus, baigiančius pirmąją klasę,palinkėjo jiems saugios ir linksmos vasaros su knyga. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Grėbliūnienė pasveikino pirmokus su švente ir įteikė „Pirmoko pažymėjimus“.

Visiems labai džiugu, kad gimnazijos mokinių bendruomenę papildė nemažas būrelis mokančių skaityti pirmokėlių ir būsimų bibliotekos skaitytojų!

Mokytoja   Jolanta Mikelionienė

 

Geriausio eilėraščio konkursas

Gegužės 11 d. 13 val. Daugų kultūros centre vyks rajono viešosios bibliotekos organizuojamas poezijos festivalis „Laukinės vaivorykštės 2018 /Onės Baliukonės 70-mečiui/ Taip pat esame paskelbę geriausio rajono jaunojo poeto eilėraščio konkursą.

NMPP: Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Alytaus r. Simno gimnazijos  2 kl., 4 kl., 6 kl. ir 8 kl. mokiniai dalyvauja nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). Projektą organizuoja ir vykdo Nacionalinis egzaminų centras (NEC), su gimnazija pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

NMPP tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Atlikus testus, bus įvertinti 2, 4, 6, 8 klasių mokinių pasiekimai, remiantis jais bus apskaičiuoti įvairūs statistiniai rodikliai, taip pat mokyklos sukuriama pridėtinė vertė. Mokiniams taip pat bus pateikti klausimynai.

NMPP vykdymas

2 klasė

Dalyko testas Kl. Data Trukmė Pamoka
Rašymas 1 dalis (teksto kūrimas) 2a

2b

04–23 45 min. –55 min. 2
Matematika 2a

2b

04–25 45 min.– 55 min. 2
Skaitymas 2a

2b

05–02 45 min.– 55 min. 2
Rašymas 2 dalis (kalbos sistema) 2a

2b

05–04 45 min.– 55 min. 2

 

4 klasė

Dalyko testas Kl. Data Trukmė Pamoka
Rašymas 4a 04–23 45 min. 2
Matematika 4a 04–25 45 min. 2
Skaitymas 4a 05–02 45 min. 1
Pasaulio pažinim. 4a 05–04 45 min. 2

 

6 klasė

Dalyko testas Kl. Data Trukmė Pamoka
Rašymas 6a 04–17 45 min. 3
Skaitymas 6a 04–19 45 min. 3
Matematika 6a 04–25 45 min. 2

 

8 klasė

Dalyko testas Kl. Data Trukmė Pamoka
Rašymas 8a 04–16 60 min. 3
8b 60 min. 3
Skaitymas 8a 04–20 60 min. 2
8b 60 min. 2
Matematika 8a 04–18 60 min. 2
8b 60 min. 2
Socialiniai mokslai 8a 04–24 60 min. 4
8b 60 min. 3
Gamtos mokslai 8a 04–26 60 min. 4
8b 60 min. 5

 

 

 

 

 

Velykų šventė Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje

 Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai visą savaitę ruošėsi pačiai linksmiausiai pavasario šventei – šv. Velykoms.

                      Iš popieriaus, siūlų ir kitų priemonių gamino margučius, velykinius medžius, paukštelius, gėlytes, o paskui pagamintais darbais puošė savo grupes, darželio patalpas. Vaikai sužinojo, kokia Didžiosios savaitės dienų prasmė, kaip dažomi margučiai, kas yra Velykė.

                      Po šv. Velykų ugdytiniai, kupini įspūdžių, rinkosi į salę, papuoštą žibučių žiedais, velykiniais darbeliais. Salėje juos pasitiko Velykų bobutė – Velykė, nešina pintine margučių, ir Zuikis. Visi kartu prisiminė Velykų tradicijas ir papročius, margučių spalvų reikšmes, vaikai pasakojo, kaip namuose margino margučius. Ikimokyklinukai susidomėję klausėsi Velykės sekamos sakmės, Zuikis užminė mįslių, visi dainavo daineles, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, šoko ratelius. Vyko nuotaikingos kiaušinio nešimo su šaukštu, šokinėjimo su maišais rungtys. Vaikai noriai dalyvavo varžybose, bet svarbiausia ir smagiausia šv. Velykų šventės dalis visiems buvo margučių ridenimas. Šventės dalyviai buvo smagiai nusiteikę, netrūko džiaugsmo ir skambaus juoko.

 

Auklėtojos: A. Kubilienė

  1. Kuraitienė

Sveikiname Alytaus raj. gimnazijų vaikinų krepšinio varžybose užėmus III vietą

Kovo 21 dieną Daugų gimnazijos sporto salėje vykusiose varžybose Simno gimnazijos komanda rezultatu

22:2 nugalėjo Krokialaukio gimnazistus, bet 25:13 pralaimėjo Miroslavo gimnazijos komandai, todėl rungtyniavo dėl III vietos. Susitikimas su Pivašiūnų gimnazijos krepšininkais baigėsi rezultatu  27:14 – mūsų komanda priešininkams nepaliko jokių vilčių. Finale Miroslavo gimnazijos komanda 26:23 įveikė Daugų gimnazijos krepšininkus ir tapo nugalėtoja.

Simno gimnazijos geriausias žaidėjas Mindaugas Šreiberis buvo apdovanotas specialiu prizu.

Komandoje žaidė: Karolis Kavaliauskas, Arminas Ostrauskas, Mindaugas Šreiberis, Mykolas Stankevičius, Edvardas Pavilonis, Povilas Urbanskis, Edvardas Krikščiūnas, Arnas Ručys, Dovydas Šveiteris, Vytautas Krupavičius.

 

Kūno kultūros mokytojas Juozas Bagdanavičius

 

Kuopos išvyka į Vilnių

Vasario 23 dieną LŠS karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Alytaus r. 111-os kuopos jaunieji šauliai su būrelių vadovais lankėsi Vilniuje. Genocido aukų muziejuje apžvalginės ekskursijos metu susipažinome su ekspozicijomis, kuriose įamžintas nepriklausomybės praradimas XX a. viduryje, sovietų valdžios vykdytos represijos, tautos kova dėl nepriklausomybės atgavimo. Apžiūrėjome buvusį KGB vidaus kalėjimą ir išgirdome gido pasakojimą apie jame kalintų žmonių kančias.

Signatarų namuose susipažinome su XX a. pradžios tautinio atgimimo ir Lietuvos valstybės atkūrimo istorija, Vasario 16-osios Akto signatarais ir svarbiausia – pamatėme 1918 metų Vasario 16-osios Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atkūrimo Aktą. Pažintį su Vilniumi tęsėme apžiūrėdami Katedrą, Valdovų rūmus ir 100-mečio Varpą.

 

Danutė Gudaitienė

Simno gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė

Robotukų paroda

Sausio 30 d. gimnazijos bibliotekoje pertraukų metu vyks robotų VEX IQ ir VEX EDR modeliukų paroda. Jos metu turėsite galimybę išbandyti valdymą pulteliu.

Robotikos būrelio vadovė

Saugi aplinka

Alytaus r. Simno gimnazija siekdama išsiaiškinti patyčių paplitimą gimnazijoje, prašo išsakyti savo nuomonę dėl patyčių paplitimo ir galimybių sėkmingai spręsti šią problemą. Anketa yra anoniminė.

Saugi aplinka

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Išvyka į Alytaus rajone esančius piliakalnius

2017-ieji – piliakalnių ir tautinio kostiumo metai, todėl Simno gimnazijos mokiniai nusprendė juos tinkamai paminėti, nes gyvena krašte, kuriame piliakalnių tikrai netrūksta. Jaunesniųjų klasių mokiniai šia tema piešė piešinius, kurie dabar eksponuojami gimnazijos fojė. Bibliotekoje veikia fotografijų paroda „Mūsų krašto piliakalniai“.

I–II gimnazinių klasių mokiniai dalyvavo teksto maketavimo konkurse „Piliakalniai“ – per informacinių technologijų pamokas paruošė po gražų pasirinkto piliakalnio aprašymą. Geriausių darbų autoriai vyko į edukacinę išvyką ir aplankė devynis Alytaus rajone esančius piliakalnius: Punios, Alytaus, Radžiūnų, Kaukų, Giluičių, Bambininkų ir Olakalnį. IIg klasių mokiniai pasiruošė ir išvykos metu pristatė pasirinktų piliakalnių istorijas.

Išvyką organizavo informacinių technologijų mokytojos Danguolė Kavaliauskienė ir Virginija Guževičienė. Ačiū joms dar ir už tai, jog pasirūpino užkandžiais ir šilta arbata, kad mes kelionėje nesušaltume. Išvyka visiems labai patiko, nes ne tik nemažai sužinojome, smagiai pasišnekučiavome su draugais, bet ir įsitikinome, kokiame nuostabiame krašte gyvename!

 

Austėja Abromaitytė