Sveikiname 4b klasės mokinį Regimantą Vaitkevičių

Baigėsi Respublikinis knygų skirtukų konkursas „Piliakalnių legendos“. Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavusiems: 4a klasės mokiniams (mokytoja Jolanta Mikelionienė), 4b klasės mokiniams (mokytoja Laima Jurčiukonienė) ir dailės būrelio mokiniams (mokytoja Jurgita Lenkauskienė).

Sveikiname 4b klasės mokinį Regimantą Vaitkevičių, tapusį laureatu.

Laureatų skirtukai bus išleisti knygų spaustuvėje gegužės-birželio mėn.

 

Bibliotekininkė Lina Daniulevičienė