Gražiausias metų šventes pasitinkant

Gruodžio 21 dieną Simno gimnazijos bendruomenė – mokiniai ir mokytojai – susibūrė rytmetyje „Advento keliu į Šventas Kalėdas“, norėdami pasidalinti artėjančių švenčių laukimo džiaugsmu.

Ruošdamiesi rytmečiui, mokiniai vykdė įvairias veiklas: „gamino“ eglutes, iš įvairių panaudotų daiktų ruošė žaisliukus, kuriais jas papuošė. Visus susirinkusius palaimino ir dvasios ramybės palinkėjo Simno parapijos klebonas Raimundas Žukauskas. Šioje gražioje kelionėje į Šventas Kalėdas skambėjo giesmės, dainos, mažieji angeliukai linkėjo Meilės, Vilties, Tikėjimo, o 5–8 klasių mokiniai inscenizavo Švento Rašto ištraukas, vaidino Bruno Ferero sukurtas istorijas.

Džiaugiamės, kad pabuvome kartu, suteikėme vieni kitiems džiaugsmo. Linkime, kad artėjančios Kalėdos džiaugsmingai užbaigtų šiuos metus ir paruoštų kelią naujiems geriems darbams. Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.

                     Dorinio ugdymo mokytojos
Daiva Seniūnienė ir Asta Tamulynienė