TĖVELIAMS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MODELIŲ PASIRINKIMO

  1. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI
  2. I MODELIS. Priešmokyklinio ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė – 4 val. per dieną.

6.1. Grupės formavimo vieta – ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

6.2. Maksimalus vaikų skaičius grupėje –  20.

6.3. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai, programos įgyvendinimo minimali trukmė – 640 valandų.

6.4.Maitinimas – pusryčius ir priešpiečius tėvai perka patys ( pusryčiai – 0,55 Eur., priešpiečiai – 0,33Eur.),  pietus visi vaikai gauna nemokamai.

6.5. Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis  ir vyksta integruotai.

6.6. Pasibaigus ugdymo procesui, vaikai gali likti pailgintoje dienos grupėje.

6.7. Vaikai atvežami ir išvežami iš ugdymo įstaigos.

  1. II MODELIS. Priešmokyklinio ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė – 10 val. 30 min. per dieną

7.1. Grupės formavimo vieta – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

7.2. Maksimalus vaikų skaičius grupėje –  20.

7.3. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai, programos įgyvendinimo minimali trukmė – 640 valandų.

7.4. Privaloma  tvarka sudaromos tinkamos sąlygos vaikų maitinimui ir poilsiui. Už maitinimą (išskyrus pietus) tėvai moka Alytaus rajono savivaldybės tarybos nustatytą mokestį kaip už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje (pusryčiai – 0,55 Eur., priešpiečiai – 0,33Eur., pavakariai – 0,43 Eur.)

7.5.  Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas, jam talkina auklėtojo/mokytojo padėjėjas. Ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis  ir vyksta integruotai.

7.6. Ugdomoji kalba – lietuvių

7.7.Už kiekvieną vaiką (lankantį ar nelankantį)  kasdien mokamas ugdymo  mokestis – 0, 30 Eur.

7.8. Vaikai atvežami į ugdymo įstaigą.