Paminėta Lietuvos žydų genocido diena

 Rugsėjo 23-ąją minima Lietuvos žydų genocido diena – prieš 77 metus, 1943 m. rugsėjo 23 dieną, buvo sunaikintas Vilniaus getas. Per Antrąjį pasaulinį karą nacių vykdyto Holokausto metu buvo sunaikinta beveik visa Lietuvos žydų bendruomenė. Holokaustas neaplenkė ir Simno krašto žydų: 1941 m. rugsėjo 12 dieną Pošnelės miške vokiečiai sušaudė 414 žydų tautybės moterų, vyrų, senelių ir vaikų.

Simno gimnazijoje kasmet paminima ši skaudi Lietuvos data: istorijos ir pilietiškumo pamokų metu buvo prisimintas Lietuvos ir Simno žydų bendruomenių likimas. II ag klasės mokiniai, lydimi pilietinio ugdymo mokytojos Danguolės Grėbliūnienės, dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“ – pėsčiomis žygiavo į Pošnios miške esančius žydų kapus. Prie paminklo, pagal žydų tradicijas, mokiniai padėjo akmenėlių, ant kurių užrašė čia palaidotų žmonių vardus. Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė 7a klasės mokiniams vedė pamoką „Žydų tautos palikimas Simne“: ėjo į miestelį, kur susipažino su žydų tautos palikimu, aplankė žydų maldos namus-sinagogą (išlikusį  Solomono Landsmano dviaukštį pastatą Vytauto g. 43), kuris buvo vienas gražiausių Simne, Z. Valdšteino namą,  F. Perečiansko  namą, kuriame buvo batų krautuvė (dabar Vytauto g. 49) bei  Gamskienės aludę (dabar Vytauto g. 51). Mokytoja priminė, kad Antrojo pasaulinio karo metais buvo sunaikinta didžioji dalis Lietuvoje gyvenusios žydų bendruomenės.

Holokaustas – tai skaudus Lietuvos istorijos puslapis, didelė netektis mūsų valstybei, todėl reikia žinoti apie įvykdytus nusikaltimus ir siekti, kad tokios tragedijos nepasikartotų. Taip pat svarbu ugdytis pagarbą žmogaus teisėms bei toleranciją kitų tautų, kito tikėjimo žmonėms.

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė