SKELBIMAS PRETENDENTŲ, DALYVAUJANČIŲ KONKURSE ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI DĖMESIUI!

             Informuojame, kad ne dėl nuo Alytaus rajono savivaldybės valios priklausančių priežasčių, vėluojant Nacionalinės švietimo agentūros vykdomoms  pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo procedūroms,  nukeliamas pretendentų dalyvauti konkurse Alytaus r. Simno gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti (skelbimas paskelbtas Alytaus rajono savivaldybės tinklalapyje 2020-06-11 https://www.arsa.lt/index.php?4241793755)  vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų ataskaitų, išduotų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopijų pateikimo terminas ir atrankos data.

          Pretendentai dalyvauti konkurse Alytaus r. Simno gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti  vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų ataskaitų, išduotų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopijas privalo pateikti iki  2021 m. sausio 8 d. įskaitytinai. Ataskaitos  teikiamos tiesiogiai (adresu: Pulko g. 21, Alytus,  savivaldybės priimamasis) arba registruotu laišku (adresu: Alytaus rajono savivaldybės administracijai, Pulko g. 21, Alytus), arba elektroniniu paštu (el. p. nijole.kiguoliene@arsa.lt). Pretendentų atrankos posėdžio data – 2021 m. sausio 22 d.

             Telefonai pasiteirauti: (8 315) 69 009, (8 315) 69 010, (8 315) 55 547.

Alytaus rajono savivaldybės informacija