Atestatų įteikimo šventė Simno gimnazijoje

  Liepos 30 dieną Simno gimnazijos bendruomenė į naują gyvenimo kelią  išlydėjo 73-iąją abiturientų laidą: Aistę, Nojų, Simą, Klaudijų, Vytautą, Tadą, Tomą, Julių, Gintarę, Germantą, Ingridą, Mantą ir Laurintą.

Šventėje dalyvavę svečiai: Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas,  Evelina Žukauskienė, rajono tarybos narė Jūratė Overaitytė, ŽŪB „Atžalynas“ vadovas ir tarybos narys Algis Žėkas, Simno seniūnas Vladas Čeponis, Simno parapijos klebonas Raimundas Žukauskas – bei gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė sveikino abiturientus, džiaugėsi jų pasiektais rezultatais ir linkėjo ryžto, užsispyrimo bei atkaklumo įveikiant visas  kliūtis.

Įteikiant brandos atestatus daugiausia dėmesio sulaukė gimnazistas Mantas Vansauskas, informacinių technologijų egzamino gavęs aukščiausią – 100 balų – įvertinimą. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Mantui perdavė mero Algirdo Vrubliausko sveikinimą bei įteikė finansinę dovaną, o mamai bei močiutei – padėką už geranoriškas pastangas ir kantrybę skiepijant sūnaus ir anūko širdyje meilę Tėvynei, pagarbą mokslui, pasitikėjimą savimi ir tikėjimą ateitimi. Už puikius informacinių technologijų brandos egzamino rezultatus padėką gavo ir Vytautas Krupavičius, o ŽŪB „Atžalynas“ vadovas A. Žėkas Vytautui ir Mantui įteikė pinigines premijas. Gimnazistus egzaminui ruošė informacinių technologijų mokytoja Danguolė Kavaliauskienė.

Jauniesiems šauliams Aistei Buinickaitei ir Juliui Melenkevičiui Alytaus Karininko Antano Juozapavičiaus 1-ios rinktinės vado Padėkas įteikė būrelio vadovė Danutė Gudaitienė. Aktyviems jauniesiems maltiečiams: Germantui Rutkauskui, Simui Graužiui bei Laurintui Vansauskui – už aktyvią, savanorišką bei visuomeninę veiklą būrelio vadovė Laima Žemaitienė taip pat įteikė padėkas.

Gimnazistai, jų tėveliai padėkojo gimnazijos vadovams, mokytojams ir visai bendruomenei už darbą, pastangas ir  nuolatinį dėmesį.

Dėkojame gimnazistams, padėjusiems organizuoti šventę: vedėjoms Aistei Pujanauskaitei ir Viktorijai Krušnaitei, o Laurai Kisieliūtei ir Airingai Liutkauskaitei – už atliktas dainas.

Simno gimnazijos bendruomenė sveikina 73-iosios laidos abiturientus, gavusius brandos atestatus! Linkime pasaulio platumas paversti savo gyvenimo erdvėmis, kur vietą rastų gėris, pasitikėjimas, viltis ir darna.