IIag klasės mokiniai „Geros savijautos“ programoje

Spalio 6 dieną Simno gimnazijos II ag klasės mokiniai dalyvavo „Geros savijautos“ programoje, skirtoje nuotolinio mokymo „paliktų“ jaunimo fizinės ir psichikos sveikatos pasekmių mažinimui, užsiėmimas vadinosi „ Senovinės ir moderniosios streso įveikos technikos“. Veiklos buvo suskirstytos į dvi dalis: pirma dalis skirta dvasios stiprinimo technikoms, o antroji – kūno sveikatinimo procedūroms.

Relaksacijos, nusiraminimo ir kitų streso įveikos (valdymo) technikų mokymuose mokiniai mokėsi „išvanoti, išgarinti, išdainuoti, užkalbėti“ stresą. Antroje užsiėmimų dalyje susipažino su pirties specifika ir pasiruošimu pirčiai: mokėsi rišti vantas ir suprasti vanojimosi gudrybes, merginos mokėsi panaudoti gamtos gėrybių kaukes. Geros savijautos programą baigėme bendra refleksija: naudodami programėlę Kahoot išrinkome Miss Vantą ir Misterį Garą.

Dėkojame renginio organizatorei Irmai Videikaitei už atsipalaidavimą ir šiltą priėmimą.

II ag klasės auklėtoja Rima Pavolienė