Turim kuo dalintis

Vasario 19 dieną Alytaus rajono matematikos mokytojai rinkosi Simno gimnazijoje į seminarą „Geroji darbo patirtis. Mokinių kūrybiniai darbai, projektinė veikla pamokose ir popamokinėje veikloje“, kad aptartų ugdymo problemas, pasidalintų savo darbo gerąja patirtimi.

Alytaus rajono Miroslavo gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Aldona Gelažauskienė kalbėjo apie tai, kaip organizuoja mokinių projektinę veiklą, rašo su jais kūrybinius darbus. Mokytoja priminė apie šių veiklų svarbą ugdymo procese. Juk vykdydami projektus ne tik ugdome įvairias mokinių kompetencijas, bet ir geriau juos pačius pažįstame, jų šeimas, aplinką, kurioje jie leidžia laiką, pomėgius, problemas.

Simno gimnazijos vyresnioji matematikos mokytoja Danutė Česynienė  supažindino mokytojus su galimybe padėti mokiniams geriau suprasti šiuolaikines technologijas, pademonstruodama, kaip su Scatch programa mokiniai programuoja, kuria įvairias užduotis, žaidimus. Mokytojai  išbandė robotų konstravimą, mechanikos pagrindų panaudojimą.

Alytaus r. matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Aldona Gelažauskienė
Simno gimnazijos matematikos mokytoja Danutė Česynienė