Trijų karalių šventė Miroslave

Kalėdų žvaigždės vedini, Simno gimnazijos jaunieji maltiečiai drauge su jaunesnių klasių mokiniais nuvyko pasveikinti Miroslavo globos namų gyventojų su praėjusiomis šv. Kalėdomis bei Naujaisiais metais.

Poilsio kambaryje susirinkusius senolius pasveikinimo Simno gimnazijos maltiečių vadovė Laima Žemaitienė ir palinkėjo Dievo palaimintų 2019-ųjų metų, sveikatos, gražių bendrystės akimirkų. Muzikos mokytojos Giedrės Petkevičienės vadovaujami dainininkai seneliams padainavo gražių Kalėdų dainų. Tikybos mokytojos Daivos Seniūnienės paruošti mokiniai vaidino ištrauką iš Šventojo Rašto apie Kristaus gimimą. Pabaigoje kartu seneliais pagiedojome giesmę „Tyli naktis“. Maltiečių paruoštos dovanėlės, gražūs linkėjimai, mokytojos Loretos Matulevičienės vadovaujamų mokinių nupiešti atvirukai pradžiugino bendrystės valandėlę.

Po bendro susitikimo salėje atskirai aplankėme senolius, kurie negalėjo ateiti. Nors susitikimai truko tik po kelias trumpas akimirkas, už lango, rodos, ir žiemos prieblanda  prašviesėjo, o širdyse vėl pajutome Kalėdų paslapties atgarsius – juk nuoširdžioje bendrystėje ir gimsta Dievas.

                                                                                       maltietė Jovita Kvederavičiūtė